Film – att ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima)

I filmen kommer Fatima på uppföljningssamtal för boendestöd då hon har en psykisk funktionsnedsättning som innebär att hon har svårt att planera sin dag och få till ett fungerande hem. Socialsekreteraren har till uppgift att följa upp och säkerställa att Fatima får rätt stöd. Socialsekreteraren använder FREDA-kortfrågor i samtalet i syfte att upptäcka eventuell våldsutsatthet.  

Ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Fatima (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen finns också syntolkad, webbstödets sida med en syntolkad version

Läs mer om utsatthet för våld och funktionsnedsättning

I Eskilstuna kommun finns programmet VIP för personer med intellektuell funktionsnedsättning, webbstödets lärande exempel om arbetet i Eskilstuna kommun.

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

NCK:s rapport "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (pdf, 2013)

NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa rapporten "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" i tryckt format

För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder. Bräcke diakoni har tagit fram ett hjälpmedel med bilder. 
Bräcke diakonis "Reda-ut-häfte om våld" (pdf, 2014)

Länsstyrelsen Stockholms publikation "Vägen till att se och agera –om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning" (pdf, 2018)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer

Senast uppdaterad: 2022-12-21