Film – att ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima)

I filmen kommer Fatima på uppföljningssamtal för boendestöd då hon har en psykisk funktionsnedsättning som innebär att hon har svårt att planera sin dag och få till ett fungerande hem. Socialsekreteraren har till uppgift att följa upp och säkerställa att Fatima får rätt stöd. Socialsekreteraren använder FREDA-kortfrågor i samtalet i syfte att upptäcka eventuell våldsutsatthet.  

Ställa frågor om våld, boendestöd (Fatima) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Fatima (pdf-format). 

Filmen finns också syntolkad, här hittar du den syntolkade versionen

Läs mer om utsatthet för våld och funktionsnedsättning

I ett lärande exempel från Eskilstuna kommun berättas om hur kommunen arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Läs mer i NCK:s rapport: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
Beställ rapporten från beställningssidan

Läs mer i Socialstyrelsens utbildningsmaterial: "Sällan sedda"

Se material från Bräcke diakoni om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning: Dubbelt utsatt
För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder: "Reda-ut"-häfte

Läs material från Länsstyrelsen Stockholm om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning: "Vägen till att se och agera"

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Här hittar du länkar till samtliga filmer