Film – att fråga om våld, daglig verksamhet (Bella)

I filmen är Bella i personalrummet för att brygga kaffe till sig och sina arbetskamrater på den dagliga verksamheten. Bella får en hel del sms som hon visar för sin arbetsledare. Innehållet i sms:en ger arbetsledaren tillfälle att prata om varje individs rättighet att säga nej när det inte känns bra och att prata om samt förklara vad som är våld.


Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Bella (pdf-format).

Filmen finns också syntolkad, här hittar du den syntolkade versionen.  

Läs mer om utsatthet för våld och funktionsnedsättning

I ett lärande exempel från Eskilstuna kommun berättas om hur kommunen arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
Läs mer i NCK:s rapport: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 
Beställ rapporten från beställningssidan

Läs mer i Socialstyrelsens utbildningsmaterial: Sällan sedda

Se material från Bräcke diakoni om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning: Dubbelt utsatt
För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder: "Reda-ut"-häfte

Läs material från Länsstyrelsen Stockholm om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning: "Vägen till att se och agera"

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Här hittar du länkar till samtliga filmer

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.