Film – att fråga om våld, daglig verksamhet (Bella)

I filmen är Bella i personalrummet för att brygga kaffe till sig och sina arbetskamrater på den dagliga verksamheten. Bella får en hel del sms som hon visar för sin arbetsledare. Innehållet i sms:en ger arbetsledaren tillfälle att prata om varje individs rättighet att säga nej när det inte känns bra och att prata om samt förklara vad som är våld.


Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Bella (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmen finns också syntolkad, webbstödets sida med en syntolkad version.  

Läs mer om utsatthet för våld och funktionsnedsättning

I Eskilstuna kommun finns programmet VIP för personer med intellektuell funktionsnedsättning, webbstödets lärande exempel om arbetet i Eskilstuna kommun.

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

NCK:s rapport "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (pdf, 2013)

NCK:s webbsida med beställningsformulär för att beställa rapporten "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" i tryckt format

För kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning finns pictogram som stöd för att prata om våld med hjälp av bilder. Bräcke diakoni har tagit fram ett hjälpmedel med bilder. 
Bräcke diakonis "Reda-ut-häfte om våld" (pdf, 2014)

Bräcke diakonis webbsida om projektet "Dubbelt utsatt, om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning".

Länsstyrelsen Stockholms publikation "Vägen till att se och agera –om våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning" (pdf, 2018)

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.

Senast uppdaterad: 2022-12-21