Film – att fråga om våld, hemtjänsten (Margit)

I filmen kommer Felicia från hemtjänsten hem till Margit och Tore för att hjälpa Margit att duscha samt gå och handla. Att vara i en persons vardag ger många möjligheter att upptäcka och ställa frågor om våldsutsatthet. Det är viktigt att vara ensam med omsorgstagaren när man ställer frågor om våld. Oavsett svar blir samtalet ett sätt att informera om att alla har rätt att leva ett liv utan våld och berätta om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Ställa frågor om våld, hemtjänsten (Margit) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Margit (tillgänglighetsanpassad pdf). 

Filmen finns också syntolkad, webbstödets sida med en syntolkad version

Läs mer om våld mot äldre
I två lärande exempel från hemtjänsten på Gotland och i Finspång berättas om hur medarbetarna har utbildats i att ställa frågor om våld till äldre. Webbstödets lärande exempel från Gotlands hemtjänsts arbete med våldsutsatthet. Webbstödets lärande exempel från Finspångs hemtjänsts arbete med våldsutsatthet

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot äldre kvinnor

NCK:s rapport "Våld mot äldre kvinnor. En forsknings- och kunskapsöversikt" (pdf, 2016)

NCK:s sida med beställningsformulär för att beställa rapporten i tryckt format

”Våld mot äldre” är Socialstyrelsens webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och till dig som kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Socialstyrelsens webbutbildning "Våld mot äldre"


Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer.

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.

Senast uppdaterad: 2022-10-03