Film – att fråga om våld, hemtjänsten (Margit)

I filmen kommer Felicia från hemtjänsten hem till Margit och Tore för att hjälpa Margit att duscha samt gå och handla. Att vara i en persons vardag ger många möjligheter att upptäcka och ställa frågor om våldsutsatthet. Det är viktigt att vara ensam med omsorgstagaren när man ställer frågor om våld. Oavsett svar blir samtalet ett sätt att informera om att alla har rätt att leva ett liv utan våld och berätta om det stöd som kommunen kan erbjuda.

Ställa frågor om våld, hemtjänsten (Margit) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Margit (pdf-format). 

Filmen finns också syntolkad, här hittar du den syntolkade versionen

Läs mer om våld mot äldre
I ett lärande exempel från hemtjänsten på Gotland och i Finspång kan du läsa om hur medarbetare utbildats i att ställa frågor om våld till äldre. 

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Våld mot äldre kvinnor
Läs NCK:s rapport: Våld mot äldre kvinnor
Rapporten går även att beställa från beställningssidan

Läs om Socialstyrelsens webbutbildning Våld mot äldre
Läs Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor: Blånader och silverhår 
Läs mer om våld mot äldre på Socialstyrelsens webbplats

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Här hittar du länkar till samtliga filmer

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.