Film – att fråga om våld, missbruksenheten (Anna)

I filmen kommer Anna till ett möte med en socialsekreterare på missbruksenheten. Bakgrunden till mötet är att en orosanmälan har gjorts till socialtjänsten från barnens förskola. Båda föräldrarna har varit på ett första möte på Barn- och ungdomsenheten där det framkommit att Anna har ett riskbruk av alkohol. Det är viktigt att alla enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våldsutsatthet för att kunna ge ett bra stöd. 

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågorna som hör till filmen om Anna (tillgänglighetsanpassad pdf) 

Filmen finns också i en syntolkad version

Läs mer om utsatthet för våld och missbruk

I Uppsala finns ett särskilt boende för kvinnor i missbruk som är utsatta för våld, Iduns stödboende. Webbstödets lärande exempel om stödboende för våldsutsatt kvinnor i missbruk. 

Kunskapsbankens ämnesguide om missbruk och utsatthet för våld

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.

Senast uppdaterad: 2021-11-22