Film – att fråga om våld, missbruksenheten (Anna)

I filmen kommer Anna till ett möte med en socialsekreterare på missbruksenheten. Bakgrunden till mötet är att en orosanmälan har gjorts till socialtjänsten från barnens förskola. Båda föräldrarna har varit på ett första möte på Barn- och ungdomsenheten där det framkommit att Anna har ett riskbruk av alkohol. Det är viktigt att alla enheter inom socialtjänsten ställer frågor om våldsutsatthet för att kunna ge ett bra stöd. 

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Ladda ned diskussionsfrågorna som hör till filmen om Anna (pdf-format). 

Filmen finns också syntolkad, här hittar du den syntolkade versionen

Läs mer om utsatthet för våld och missbruk

I ett lärande exempel från Uppsala berättas om Iduns stödboende för våldsutsatta kvinnor i missbruk. 

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Missbruk och utsatthet för våld

Ladda ned Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik: "Skylla sig själv?"

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte. Här hittar du länkar till samtliga filmer

Filmen är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.