Film – att ställa frågor om våld, försörjningsstöd (Sabina)

I filmen kommer Sabina och Patrik till socialtjänsten för att de söker ekonomiskt bistånd. Det är inte ovanligt att just ekonomiskt bistånd är en väg in för att söka stöd för våldsutsatthet. Det är därför viktigt att även ställa frågor om erfarenheter av våld.

I den här filmen används formuläret FREDA-kortfrågor. Oavsett svar blir frågorna även ett sätt att informera om det stöd som kommunen kan erbjuda. 

Ställa frågor om våld, försörjningsstöd (Sabina) from NCK on Vimeo.

Bild på pdfFilmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Sabina (tillgänglighetsanpassad pdf). 

Filmen finns också syntolkad, webbstödets sida med en syntolkad version

Läs mer om att ställa frågor om våld i socialtjänsten

Fördjupningstext i webbstödet om att ställa frågor om våld i socialtjänsten.

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. Materialet får ej användas i kommersiellt syfte.  Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer