Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner.  

Här hittar du utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. 


Informationssida: hedersförtryck.se

Webbsidan hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
Till webbsidan hedersförtryck.se


Webbutbildning: hedersrelaterat våld och förtryck

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen tar upp mänskliga rättigheter, begreppet heder, hur många som utsätts, familjestrukturer, lagen om tvångs- och barnäktenskap, hbtq och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.
Till webbutbildningen på hedersförtryck.se


Informationsfilm: Gift mot sin vilja – för yrkesverksamma

I filmen intervjuas yrkesverksamma som beskriver innerbörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd. 
Läs mer på hedersförtryck.se om Skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Se filmen: 


Informationsfilm: Könsstympning av flickor och kvinnor

Filmen ger information om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesversamma har. 
Läs mer på hedersförtryck.se om Att arbeta mot könsstympning
Se filmen:  


Utbildningsmaterial: "Vänd dem inte ryggen"

Socialstyrelsens utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck: "Vänd dem inte ryggen"


Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor 

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. 
Till Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor (för vårdpersonal)


Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Läs kunskapsbankens ämnesguider: Hedersrelaterat våld och förtryck

Läs NCK:s rapport: "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2010)
Rapporten kan beställas via beställningsformuläret

Skrift från Jämställdhetsmyndigheten: "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck