Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner.  

Här hittar du utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. 


Informationssida: hedersförtryck.se

Webbplatsen hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och innehåller information för alla som kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se


Webbutbildning: hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen som har utvecklats av Länsstyrelsen Stockholm ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Den kan även fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten. 
Länsstyrelsen Stockholms webbaserade utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck webbkursheder.se  

Illustration från webbkurs heder som länsstyrelsen Stockholm har utvecklat
Illustration från webbkurs heder som Länsstyrelsen Stockholm har utvecklat.

Webbutbildning för skolpersonal: Arbeta mot hedersrelaterat våld

Webbkursen "Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck" är utvecklad av Skolverket. Den riktar sig i första hand till skolledare och medarbetare inom elevhälsan men är öppen för alla som är engagerade i skolans systematiska kvalitetsarbete, eller annat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Kursen tar upp hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck med tonvikt på främjande och förebyggande insatser. 
Skolverkets webbsida om webbkursen "Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck".


Informationsfilm: Gift mot sin vilja – för yrkesverksamma

I filmen intervjuas yrkesverksamma som beskriver innerbörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd. 

Se informationsfilm för yrkesverksamma (22:32 min, textad, ej syntolkad) 

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om barnäktenskap och tvångsäktenskap


Informationsfilm: Könsstympning av flickor och kvinnor

Filmen ger information om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. 
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om könsstympning

Se informationsfilm för yrkesverksamma (28:09 min, textad, ej syntolkad) 


Vägledning: "Våga se"

Det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland har även tagit fram en vägledning för dem som i sitt yrke kan möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning eller som riskerar att bli könsstympande. Vägledningen heter "Våga se – en vägledning för stöd, vård och skydd för flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade". 

Länsstyrelsen Östergötlands material "Våga se - en vägledning för stöd, vård och skydd för flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade" (pdf, 2015)


Webbutbildning: Könsstympning av flickor och kvinnor 

För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården finns Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor. 
Socialstyrelsens webbplats Utbildning och webbutbildningen Könsstympning av flickor och kvinnor 


Mer kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Kunskapsguidens ämnesguide om hedersrelaterat våld och förtryck

NCK:s rapport "Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf)(2010)

Jämställdhetsmyndighetens magasin "Samtal pågår. Om hedersrelaterat våld och förtryck" (pdf)(2018)

Senast uppdaterad: 2022-12-15