Syntolkade filmer om att fråga om våld

Utbildningsfilmerna om att ställa frågor om våld riktade till yrkesverksamma inom kommunen finns nu i syntolkade versioner. Det betyder att personer med begränsad syn kan ta del av dem. Filmerna har sedan tidigare textning på svenska och engelska.

De syntolkade filmerna möter kravet på tillgänglighet som skärpts genom EU-direktivet om tillgängliga offentliga webbplatser. I Sverige genomfördes direktivet genom en lag som började gälla den 1 januari 2019.

De sex dramatiserade filmerna är producerade av NCK i samverkan med länsstyrelserna samt med stöd av Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. De ger exempel på hur frågor om våld kan ställas i olika delar av socialtjänsten och spänner över verksamheter som hemtjänst, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Filmerna är tänkta att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen.

På den här sidan finns samtliga filmer i syntolkad version.

1. Äldreomsorgen, Gustav (07:18 min, syntolkad) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Gustav som har ett möte om äldreomsorg (tillgänglighetsanpassad pdf).

2. Boendestöd, Fatima (06:56 min, syntolkad) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Fatima som besöker socialtjänsten för att prata om boendestöd (tillgänglighetsanpassad pdf)

3. Försörjningsstöd, nybesök, Sabina (08:55 min, syntolkad)  

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Sabina som besöker socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd (tillgänglighetsanpassad pdf)

4. Daglig verksamhet, Bella (05:15 min, syntolkad) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Bella som deltar i en daglig verksamhet (tillgänglighetsanpassad pdf)

5. Hemtjänsten, Margit (06:01 min, syntolkad) 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Margit som samtalar med personal från hemtjänsten (tillgänglighetsanpassad pdf)

6. Missbruksenheten, Anna (06:50 min, syntolkad)  

 

Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid utbildningstillfällen. Diskussionsfrågor som hör till filmen om Anna som samtalar med handläggare på en missbruksenhet (tillgänglighetsanpassad pdf)

Filmerna 4-6 är en del av satsningen #upptäckvåldet tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK.