Utbildningsmaterial om sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Forskning visar att det främst är flickor och unga kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier. Förövarna är oftast pojkar och män. 

Här hittar du utbildningsmaterial om sexuella trakasserier. 


Film: Sexuella trakasserier och hur de kan förebyggas

I expertfilmen om sexuella trakasserier medverkar först Lisa Lindström, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten, därefter Anneli Häyrén, forskare vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet och sedan Pernilla Vera-Jr, säkerhetschef i Botkyrka kommun. Filmen sätter in frågan i en kontext och lyfter den ur flera perspektiv. 

I filmen betonas att sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Det är ett könat våld på så sätt att det oftast är män som utsätter kvinnor. Sexuella trakasserier kan ta sig uttryck på flera olika sätt, från en gråzon med skämt och komplimanger till våldtäkt.

Sexuella trakasserier förekommer i skolan och för en del unga har det blivit så normaliserat att det är något som "man får räkna med". För att förebygga trakasserier är det viktigt att jobba med stereotypa könsnormer, säger de medverkande i filmen.

Filmen finns i en längre version i webbkurs om våld. Den kortare versionen är inlänkad här. 

Den har tagits fram av Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och NCK som en del av ett regeringsuppdrag kring utbildningsinsatser för socialtjänsten. 

Se film: "Vad är sexuella trakasserier, och hur kan de förebyggas?" (02:31 min, textad)


Utbildningsfilmer: Berättelser från metoo-uppropen

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram sju korta filmer med utgångspunkt från berättelser och behov som lyfts i metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel. 

Samtliga filmer med berättelser från metoo-uppropen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats där de även finns med syntolkning och teckenspråkstolkning. Där kan du också läsa mer om filmerna och metoo-uppropen. 

Jämställdhetsmyndighetens film #intebättreförr – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #intedinhora – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #slutvillkorat – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #slådövörattill – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #utanskyddsnät – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #metoo med fokus på barn och unga som utsatts för sexuella trakasserier i ungdomsmiljöer – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.

Jämställdhetsmyndighetens film #metoo med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck – Berättelser från #metoo-uppropet (med svensk och engelsk text samt syn- och teckenspråkstolkad) på videodelningswebbplatsen Vimeo.


Mer kunskap om sexuella trakasserierOmslaget till rapporten om sexuella trakasserier. Bilden visar en ung tjej som sitter på golvet vid ett fönster.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, rapport "Fokus 20 – det blir ju bara värre om jag berättar. Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer" (pdf, 2020)

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om sexuella trakasserier

Jämställdhetsmyndighetens rapport "En av tre unga kvinnor. Delredovisning av uppdrag om sexuella trakasserier" (pdf, 2018)

Jämställdhetsmyndighetens rapport "Samlad kunskap mot sexuella trakasserier. Slutredovisning av uppdraget att samla och sprida kunskap om sexuella trakasserier" (pdf, 2019)

Diskrimineringsombudsmannens loggaPå Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns en sida om trakasserier och sexuella trakasserier. Läs mer på DO:s webbplats om sexuella trakasserier.
På DO:s webbplats finns även ett särskilt material för dig som arbetar i skolan. Diskrimineringsombudsmannens informationsblad för skolan "Sexuella trakasserier och trakasserier i skolan"  

Arbetsmiljöverkets webbsida för arbetsgivare om att arbeta mot sexuella trakasserier.

Skolverkets webbaserade stöd i arbetet för att motverka sexuella trakasserier i skolan. 

Senast uppdaterad: 2022-11-15