Utbildningsmaterial om prostitution och människohandel

Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller såväl människohandel för sexuella ändamål som prostitution är efterfrågan. 

Här hittar du utbildningsmaterial om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 


Kunskapsstöd: Människohandel med barn och unga

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. I detta kunskapsstöd hos Socialstyrelsen hittar du som arbetar inom socialtjänsten stöd i att upptäcka människohandel och hur du kan agera då.

Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden.se med kunskapsstödet om människohandel med barn och unga


Webbutbildning: Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Utbildningen som kommer från Jämställdhetsmyndigheten ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. 

Jämställdhetsmyndighetens webbutbildning Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel


Manual vid misstanke om människohandel

"Manual vid misstanke om människohandel. En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige" från Jämställdhetsmyndigheten ger stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. 

Manualen är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm.

Jämställdhetsmyndighetens material "Manual vid misstanke om människohandel. En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige" (pdf) (2019)


Webbutbildningar: Sex mot ersättning bland barn, unga och vuxna

Socialstyrelsen har två webbutbildningar om sex mot ersättning. En av utbildningarna fokuserar på barn och unga, den andra på vuxna. Utbildningarna innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial.

Socialstyrelsens webbsida "Sex mot ersättning" med utbildningsmaterial och webbutbildning

Se trailer från webbutbildningen "Sex mot ersättning – vuxna" (01:56 min, textad, ej syntolkad). Filmen innehåller klipp från utbildningen. 

Socialstyrelsens informationsfilm om webbutbildningen "Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna" på videodelningswebbplatsen Vimeo

Se trailer från webbutbildningen "Sex mot ersättning – barn" (02:06 min, textad, ej syntolkad). Filmen innehåller klipp från utbildningen. 

Socialstyrelsens informationsfilm om webbutbildningen "Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga" på videodelningswebbplatsen Vimeo


Mer kunskap från Nationella samordningen

Webbplatsen för Nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten samlar kunskap om området. På webbplatsen finns länkar till bland annat "Manual vid misstanke mot människohandel" samt till webbutbildningen "Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel".

Mer kunskap om våld mot kvinnor i prostitution 

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor i prostitution

Mer kunskap om människohandel för sexuella ändamål

Kunskapsbankens ämnesguide om människohandel för sexuella ändamål

Senast uppdaterad: 2023-09-27