Utbildningsmaterial om prostitution och människohandel

Den svenska hållningen är att det finns ett tydligt samband mellan prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det som primärt upprätthåller såväl människohandeln för sexuella ändamål som prostitutionen är efterfrågan. 

Här hittar du utbildningsmaterial om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 


Kunskapsstöd: Människohandel med barn och unga

Socialtjänsten har en central roll när det gäller att stödja och skydda barn som är offer eller potentiella offer för människohandel eller exploatering. I detta kunskapsstöd hos Socialstyrelsen hittar du som arbetar inom socialtjänsten stöd i att upptäcka människohandel och hur du kan agera då.

I kunskapsstödet finns bland annat länk till webbutbildningen "Människohandel med barn och unga" framtagen av det Nationella metodstödsteamet (NMT) i samarbete med Sveriges länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten.

Till kunskapsstödet: Människohandel med barn och unga


Webbutbildning: Människohandel med barn och unga

Webbutbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet (NMT) i samarbete med Sveriges länsstyrelser och Jämställdhetsmyndigheten. Den riktar sig främst till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. 

Till webbutbildningen Människohandel med barn och unga


Manual vid misstanke om människohandel

"Manual vid misstanke om människohandel. En stöd- och skyddsprocess för offer för människohandel i Sverige" från Jämställdhetsmyndigheten ger stöd och praktisk vägledning till yrkesverksamma som kan komma i kontakt med personer som utsatts för människohandel. Den ger en helhetsbild av det stöd och skydd som erbjuds offer för människohandel i Sverige. 

Manualen är en omarbetad version av den manual som ursprungligen togs fram 2016 av Länsstyrelsen i Stockholm.

Länk till manualen


Webbutbildningar: Sex mot ersättning bland barn, unga och vuxna

Socialstyrelsen har två webbutbildningar om sex mot ersättning. En av utbildningarna fokuserar på barn och unga, den andra på vuxna. Utbildningarna innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial.

Se utbildningsmaterial och webbutbildningar på Socialstyrelsens webbplats: Sex mot ersättning

Se trailer från webbutbildningarna: 

Sex mot ersättning – vuxna

Sex mot ersättning – introduktion till webbutbildning om stöd och hjälp till vuxna from Socialstyrelsen on Vimeo.

Sex mot ersättning – barn

Sex mot ersättning – information om webbutbildning till stöd och skydd för barn och unga from Socialstyrelsen on Vimeo.


Mer kunskap om utnyttjande i prostitution 

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank: Utnyttjande i prostitution

Mer kunskap om människohandel för sexuella ändamål

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank: Människohandel för sexuella ändamål