Utbildningsmaterial om funktionsnedsättning och våldsutsatthet

Flera studier pekar på att risken för att utsättas för våld kan vara större för kvinnor med en funktionsnedsättning än för kvinnor utan. Sårbarheten för våld varierar dock med typen och graden av funktionsnedsättning. Kvinnor med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar har lyfts fram som en särskilt sårbar grupp.

Många kvinnor med funktionsnedsättning är beroende av andra i sitt dagliga liv. I vissa fall kan dessa personer i själva verket vara de som utsätter kvinnan för våld. Det kan handla om kvinnans partner men det kan också vara en person som har till uppgift att hjälpa kvinnan som till exempel hemtjänstpersonal, en personlig assistent eller en färdtjänstchaufför.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. 


Utbildningsmaterial: "Sällan sedda"

Socialstyrelsen har ett utbildningsmaterial som riktar sig till personalgrupper som kommer i kontakt med kvinnor med funktionsnedsättning, det vill säga personal som har till uppgift att handlägga samt ge vård, stöd och service.
Läs utbildningsmaterialet: "Sällan sedda"


Mer kunskap om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Socialstyrelsens samlingssida på kunskapsguiden.se: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Läs mer i ämnesguiden i NCK:s kunskapsbank: Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Läs NCK:s rapport: "Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning" (2013)
Beställ rapporten från beställningssidan