Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk

Våld har visat sig vara ett vanligt inslag i många missbrukande kvinnors vardag. Som en följd av sitt missbruk befinner de sig i en särskilt utsatt situation i samhället. Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet blir bemötta med attityden att de får skylla sig själva då de blir utsatta för våld. Sådana attityder tycks vara ännu vanligare när det gäller missbrukande kvinnor. Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket och våldsutsattheten negligeras därför.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk. 


Utbildningsfilm: ställa frågor om våld, missbruksenheten

Filmen ingår i en serie med sammanlagt sex filmer om yrkesverksamma inom socialtjänst, hemtjänst och daglig verksamhet som ställer frågor om våld till klienter i olika situationer. 

Film – att fråga om våld, missbruksenheten, Anna (05:52 min, textad)

Webbsida med utbildningsfilm med exempel på frågor från missbruksenheten

Syntolkad version av filmen om Anna

Filmen har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och NCK. Webbstödets sida med länkar till samtliga filmer


Mer kunskap om våld mot kvinnor i missbruk

Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om missbruk och utsatthet för våld

Senast uppdaterad: 2021-11-09