Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk

Våld har visat sig vara ett vanligt inslag i många missbrukande kvinnors vardag. Som en följd av sitt missbruk befinner de sig i en särskilt utsatt situation i samhället. Det är inte ovanligt att kvinnor i allmänhet blir bemötta med attityden att de får skylla sig själva då de blir utsatta för våld. Sådana attityder tycks vara ännu vanligare när det gäller missbrukande kvinnor. Våldet ses ofta som en konsekvens av missbruket och våldsutsattheten negligeras därför.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk. 


Utbildningsmaterial: "Skylla sig själv?"

Socialstyrelsen har tagit fram ett utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik. Materialet vänder sig bland annat till personal inom hälso- och sjukvården. 
Läs utbildningsmaterialet: "Skylla sig själv?"


Mer kunskap om våld mot kvinnor i missbruk

Läs mer i ämnesguiden på NCK:s kunskapsbank: Missbruk och utsatthet för våld