Utbildningsmaterial om våld i nära hbtqi-relationer

På grund av risken för diskriminering och stigmatisering kan en våldsutsatt hbtqi-person befinna sig i en situation som innebär en särskild sårbarhet. Våldsutsatta personer i hbtqi-relationer kan därför ha behov av särskilda stödinsatser.

Här hittar du utbildningsmaterial om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer. 


Utbildningsfilm: "Blott du mig älskar"

NCK har tagit fram utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett utbildningsmaterial och rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2). Filmen och materialet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta. 

Filmen handlar om Lo och Katja och deras kärleksförhållande där ömhet och värme existerar sida vid sida med rädsla, hot och kontroll. I filmen skildras maktlöshet och ordlöshet i ett samhälle där okunskap och fördomar kan få ödesdigra konsekvenser för den som behöver hjälp.

Trailer för filmen "Blott du mig älskar" (01:33 minuter, textad, ej syntolkad)

Läs mer om utbildningspaketet med filmen "Blott du mig älskar"

Du kan beställa filmen och utbildningsmaterialet på en usb-sticka genom att e-posta till NCK:s informationsenhet på adressen info@nck.uu.se. En förutsättning är att det ska användas vid ett visst utbildningstillfälle och i ett icke kommersiellt sammanhang. Här kan du också ladda ned utbildningsmaterialet till filmen "Blott du mig älskar" (pdf)


Kurs: Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Kursen ger verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. 
Socialstyrelsens webbplats "Utbildning" och kursen "Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv"

Trailer för kursen "Att synliggöra normer i socialtjänsten" (00:28 min, textad, ej syntolkad). Filmen presenterar kortfattat de olika delarna i kursen. 


Mer kunskap om våld i nära hbtqi-relationer

Kunskapsbankens ämnesguide om hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relationer

NCK:s rapport "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (pdf) (2018) 

Senast uppdaterad: 2022-03-04