Utbildningsmaterial om våld i nära hbtq-relationer

Att leva i ett samhälle där heterosexualitet betraktas som normen och det förekommer diskriminering, homofientlighet och hatbrott mot hbtq-personer kan göra att man blir särskilt sårbar för våld. Våldsutsatta personer i hbtq-relationer kan därför ha behov av särskilda stödinsatser.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld i nära hbtq-relationer. 


Utbildningsfilm: "Blott du mig älskar"

NCK har tagit fram utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Till filmen hör ett utbildningsmaterial och rapporten "Våld i samkönade relationer – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2009:2). Filmen och materialet är tänkt att användas i utbildningar för personer som i sitt yrke möter våldsutsatta. 

Läs mer om utbildningspaketet
Du kan beställa filmen och utbildningsmaterialet på en usb-sticka genom att e-posta till info@nck.uu.se. En förutsättning är att det ska användas vid ett visst utbildningstillfälle och i ett icke kommersiellt sammanhang. Här kan du också ladda ned utbildningsmaterialet som pdf. 


Kurs: Att synliggöra normer i socialtjänsten – med ett hbtq-perspektiv

Kursen ger verktyg för att förändra strukturer och bli mer normmedveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. 
Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Att synliggöra normer i socialtjänsten
Se trailer: 


Mer kunskap om våld i nära hbtq-relationer

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguider: Våld i samkönade relationer

Läs NCK:s rapport "Våld mot hbtq-personer – en forsknings- och kunskapsöversikt" (2018) 
Beställ rapporten via beställningssidan