Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Äldre kvinnor kan utsättas för alla former av våld som drabbar yngre, inklusive sexuellt våld. Men det är också vanligt med ekonomiskt utnyttjande och försummelse. Förövarna kan utöver partnern även vara vuxna barn, personal inom hemtjänsten eller vårdare. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre inte utsätts för våld kan leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot äldre. 


Utbildningsfilmer: att ställa frågor om våld mot äldre

Två korta utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld mot äldre i äldreomsorgen och i hemtjänsten. Den första filmen är framtagen av länsstyrelserna och NCK, den andra av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och NCK. 

Film – att ställa frågor om våld, äldreomsorgen, Gustav (06:02 min, textad)

Webbsida med utbildningsfilm med exempel på frågor i äldreomsorgen (Gustav)

Syntolkad version av filmen om Gustav

Film – att fråga om våld, hemtjänsten, Margit (05:01 min, textad)

 Webbsida med utbildningsfilm med exempel på frågor inom hemtjänsten (Margit) 

Syntolkad version av filmen om Margit


Webbutbildning: "Om våld mot äldre"

”Om våld mot äldre” är Socialstyrelsens webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. 
Socialstyrelsens webbutbildning "Om våld mot äldre"

Trailer om webbutbildningen "Våld mot äldre" (01:20 min, ej textad, ej syntolkad)
I filmen berättas kort om hur våld mot äldre kan ta sig uttryck och vad som är viktigt att tänka på som yrkesverksam. 


Mer kunskap om våld mot äldre kvinnor

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot äldre kvinnor

NCK:s rapport "Våld mot äldre kvinnor – en kunskaps- och forskningsöversikt" (pdf) (2016)
 
NCK:s beställningssida där rapporten "Våld mot äldre" finns att beställa i tryckt format

Senast uppdaterad: 2021-11-09