Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Äldre kvinnor kan utsättas för alla former av våld som drabbar yngre, inklusive sexuellt våld. Men det är också vanligt med ekonomiskt utnyttjande och försummelse. Förövarna kan utöver partnern även vara vuxna barn, personal inom hemtjänsten eller vårdare. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre inte utsätts för våld kan leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot äldre. 


Utbildningsfilmer: att ställa frågor om våld mot äldre

Två korta utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld mot äldre i äldreomsorgen och i hemtjänsten. Den första filmen är framtagen av länsstyrelserna och NCK, den andra av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och NCK. 

Ställa frågor om våld, äldreomsorgen (Gustav) from NCK on Vimeo.

Ställa frågor om våld, hemtjänsten (Margit) from NCK on Vimeo.


Webbutbildning: "Om våld mot äldre"

”Om våld mot äldre” är Socialstyrelsens webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. 
Till utbildningen "Om våld mot äldre" på kunskapsguiden.se
Se en trailer: 


Utbildningsmaterial: "Blånader och silverhår"

Socialstyrelsens utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor syftar till att öka medvetenheten och kompetensen hos personal så att kvinnornas behov av stöd bättre ska tillgodoses.
Läs utbildningsmaterialet: "Blånader och silverhår"


Mer kunskap om våld mot äldre kvinnor

Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide: Våld mot äldre kvinnor

Läs NCK:s rapport: "Våld mot äldre kvinnor – en kunskaps- och forskningsöversikt" (2016) 
Rapporten går även att beställa från beställningssidan.