Utbildningsmaterial om förebyggande arbete och utsatthet

Kvinnor med utländsk bakgrund kan vara särskilt sårbara för våld. Som en följd av diskriminering, segregation, språksvårigheter och brist på sociala nätverk kan de ha svårare att få hjälp och stöd.

Det finns även studier som visar att kvinnor med utländsk bakgrund utsätts för våld i större omfattning än kvinnor som har minst en förälder som är född i Sverige. En orsak kan vara att att dessa kvinnor oftare har lägre utbildning, befinner sig i en utsatt ekonomisk situation och är mer isolerade, samtliga riskfaktorer för våldsutsatthet.

Här hittar du utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund. 


Mer kunskap om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Kunskapsbankens ämnesguide om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Senast uppdaterad: 2021-11-09