Webbkurs om våld – all information

Illustration från webbkurs om våld som visar huvudpersonen Anna.

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Den är kostnadsfri att använda och tar maximalt tre timmar i anspråk. Så här gör du: Skapa ett konto med en e-postadress och valfritt lösenord och logga in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. För kursledare som valt ”gruppspåret” i menyn finns en manual att ladda ned.

Gå direkt till kursen

Se och dela filmerna om kursen

Webbkursen har en egen trailer. Tryck på CC-knappen till höger i filmrutan för att få den textad på svenska eller engelska. Även den första delen av den tecknade serien om våldsutsatta Anna finns som en separat film. Titta på trailern och seriefilmen här och hjälp oss gärna genom att sprida dem på sociala medier.
Nedladdningsbar trailer om webbkursen om våld på videodelningswebbplatsen Vimeo.com
En av de tecknade filmerna i webbkursen om våld på videodelningswebbplatsen Vimeo.com

Illustration från webbkurs om våld som visar Anna hos socialsekreteraren.

Frågor och svar

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om webbkursen. Det handlar om sådant som kan vara bra att veta innan du registrerar ett konto och kommer igång med kursen.
Frågor och svar om webbkursen om våld

Beställ och ladda ner material

Vill du hjälpa oss att sprida information om webbkursen om våld? E-postadress för att beställa informationsmaterial om webbkursen om våld info@nck.uu.se. Vi behöver ditt namn, din adress, e-post, telefonnummer och uppgift om antal flyers eller bokmärken (10, 20, 50 eller 100). 

Ladda ner material för kursledare

Har du gått någon av de kurser som Länsstyrelsen i Västra Götaland anordnat för kursledare i gruppspåret? Power Point-material som utvecklats av Länsstyrelsen i Västra Götaland för att utbilda om webbkursen om våld 

Framsida på marknadsföringsmaterial för webbkurs om våld.

Senaste nytt om webbkursen

2021-01-29

2020 – ett rekordår för webbkursen om våld

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. I februari 2021 hade totalt 80 000 gått kursen. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin. Att flera arbetsgivare har beslutat att göra utbildningen obligatorisk för anställda har också gett effekt.

För att göra grundläggande kunskap om våld tillgänglig på bred front utvecklade NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna ”Webbkurs om våld” för fyra år sedan. Kursen, som är kostnadsfri och öppen för alla, ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Pandemin påverkar

De senaste åren har kursen haft cirka 14 000 nya användare varje år men under 2020 var det drygt 26 000 som registrerade sig.

–  Att det redan fanns en digital utbildning om våld att använda när pandemin kom och samhället gick över till distansarbete och digital undervisning spelar säkert in, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Hela nyheten om det stora antalet användare under 2020

Mer om uppdraget att utveckla webbkursen

NCK hade i uppdrag att ta fram en webbkurs med syfte att höja kompetensen kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen producerades i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen.
Mer information om uppdraget att ta fram en webbkurs om våld

Vill du ha mer information om webbkursen? Maila din fråga till NCK:s kunskapsbank! E-postadressen är kunskapsbanken@nck.uu.se.

Webbkursen har även en egen sida på webbstöd för vården med fördjupningsfilmer för personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.
Webbkurs om våld – extra material för vården

Senast uppdaterad: 2021-02-19