Webbkurs om våld

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar beroende på hur du använder den.

För att gå kursen skapar du ett konto med en mejladress och valfritt lösenord och loggar sedan in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp i det så kallade gruppspåret. För kursledare som valt gruppspåret i menyn finns en manual att ladda ned. När utbildningen är genomförd kan du enkelt ladda ner ett kursintyg. Mer om Webbkurs om våld

Webbkurs om våld finns också på engelska

Hela webbkursen finns även i en engelsk version. För att komma till den engelska översättningen gör du så här:

  • Om du har ett konto: Gå in under menyn och klicka på ”Mitt konto”. Där kan du under ”Önskat språk” välja engelska.
  • Om du inte har ett konto, klicka på ”In English” längst upp till höger och starta konto.
  • Alternativt, starta ett konto som vanligt och välj språk på ”Önskat språk under "Mitt konto”.

Filmerna har svenskt tal och engelsk text. Gruppspåret finns inte på engelska.

Kommunpolitiker går Webbkurs om våld

ett kollage, överst finns texten #det räcker nu. Under texten är det en bild på en kvinna med kortklippt hår, svart kavaj och vit blus.

LÄRANDE EXEMPEL. I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”. Samtliga 900 kommunanställda ska också gå kursen under den pågående kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

På bara några månader har utbildningssatsningen dragits igång. Initiativtagare är folkhälsosamordnare Louise Sandqvist på kommunledningskontorets kansliavdelning i Emmaboda.

Lärande exempel om Emmaboda kommuns utbildningssatsning.
Lärande exempel med intervjuer med ledamöter i kommunfullmäktige.

Allt fler studenter går webbkursen

Antalet studenter som genomfört webbkursen om våld har ökat stadigt de senaste åren. 

Sanna Frykman, som läser sista terminen till socionom och Lovisa Amelin, som arbetar som läkare är två av dem.

Trailer om Webbkurs om våld (01:54 minuter, textad)

Att gå webbkursen i grupp

Webbkurs om våld lämpar sig väl att gå i grupp. I kursen finns ett särskilt så kallat gruppspår som hjälper dig som ska utbilda till exempel ett arbetslag. Till utbildningen finns en utbildningsmanual som stöd.

Det finns fördelar med att gå i grupp. Att enbart höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder inte automatiskt till förändring inom detta område. Det krävs också arbete med normer, attityder och värderingar.
Mer om gruppspåret

Manualerna till Webbkurs om våld som har en lila färg.

Inspireras av kursdeltagare

Kollage med bilder på personer som har gått webbkurs om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Tusentals yrkesverksamma har gått Webbkurs om våld. Fältassistenter, socialsekreterare, fastighetsskötare, arbetsförmedlare, kuratorer och många fler inom myndigheter, hälso- och sjukvård, skola och ideell sektor. 

I lärande exempel berättar vi om användarnas erfarenheter för att väcka tankar och inspirera dig som yrkesverksam och andra att arbeta vidare med att höja kompetensen på arbetsplatsen.   

Lärande exempel om webbkursen
 

Fler webbutbildningar om våld

För dig som vill lära dig mer om våld finns flera webbaserade basutbildningar och kurser från olika myndigheter. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Se webbutbildningarna om våld

Webbutbildningar om våld
Senast uppdaterad: 2024-04-05