Webbkurs om våld

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar.

För att gå Webbkurs om våld skapar du ett konto med en mejladress och valfritt lösenord och loggar sedan in. Du kan gå kursen enskilt eller i grupp i det så kallade gruppspåret. För kursledare som valt gruppspåret i menyn finns en manual att ladda ned. När utbildningen är genomförd kan du enkelt ladda ner ett kursintyg. 
Mer om Webbkurs om våld

100 000 har gått Webbkurs om våld

illustration som det står 100 000 användare på.

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge utsatta ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Hela nyheten om webbkursen om våld 

Webbkurs om våld finns också på engelska

Hela webbkursen finns även i en engelsk version. För att komma till den engelska översättningen gör du så här:

  • Om du har ett konto: Gå in under menyn och klicka på ”Mitt konto”. Där kan du under ”Önskat språk” välja engelska.
  • Om du inte har ett konto, klicka på ”In English” längst upp till höger och starta konto.
  • Alternativt, starta ett konto som vanligt och välj språk på ”Önskat språk under "Mitt konto”.

Filmerna har svenskt tal och engelsk text. Gruppspåret finns inte på engelska.

Kommunpolitiker går Webbkurs om våld

ett kollage, överst finns texten #det räcker nu. Under texten är det en bild på en kvinna med kortklippt hår, svart kavaj och vit blus.

LÄRANDE EXEMPEL. I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med ”Webbkurs om våld”. Samtliga 900 kommunanställda ska också gå kursen under den pågående kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

På bara några månader har utbildningssatsningen dragits igång. Initiativtagare är folkhälsosamordnare Louise Sandqvist på kommunledningskontorets kansliavdelning i Emmaboda.

Lärande exempel om Emmaboda kommuns utbildningssatsning.
Lärande exempel med intervjuer med ledamöter i kommunfullmäktige.

Allt fler studenter går webbkursen

Antalet studenter som genomfört webbkursen om våld har ökat stadigt de senaste åren. Hittills har fler än 9 600 studenter genomfört kursen.

Sanna Frykman, som läser sista terminen till socionom och Lovisa Amelin, som arbetar som läkare är två av dem.

Att gå webbkursen i grupp

Webbkurs om våld lämpar sig väl att gå i grupp. I kursen finns ett särskilt så kallat gruppspår som hjälper dig som ska utbilda till exempel ett arbetslag. Till utbildningen finns en utbildningsmanual som stöd.

Det finns fördelar med att gå i grupp. Att enbart höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder inte automatiskt till förändring inom detta område. Det krävs också arbete med normer, attityder och värderingar.
Mer om gruppspåret

Manualerna till Webbkurs om våld som har en lila färg.

Inspireras av kursdeltagare

Kollage med bilder på personer som har gått webbkurs om våld

LÄRANDE EXEMPEL. Tusentals yrkesverksamma har gått Webbkurs om våld. Fältassistenter, socialsekreterare, fastighetsskötare, arbetsförmedlare, kuratorer och många fler inom myndigheter, hälso- och sjukvård, skola och ideell sektor. 

I lärande exempel berättar vi om användarnas erfarenheter för att väcka tankar och inspirera dig som yrkesverksam och andra att arbeta vidare med att höja kompetensen på arbetsplatsen.   

Lärande exempel om webbkursen
 

Fler webbutbildningar om våld

För dig som vill lära dig mer om våld finns flera webbaserade basutbildningar och kurser från olika myndigheter. Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Se webbutbildningarna om våld

Webbutbildningar om våld

Vanliga frågor om webbkursen

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Vem riktar sig webbkursen till? Hur lång tid tar den? Varför ska jag välja yrkeskategori?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Webbkurs om våld. 
Frågor och svar om webbkursen om våld

Kontakt

För att ta kontakt med ansvarig för Webbkurs om våld, mejla till info@nck.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-01-16