Fler digitala resurser för arbetet mot våld

Ett kollage som visar NCK:s olika kunskapsstöd på webben

Utöver webbutbildningarna om våld finns en rad andra digitala resurser som du kan ha nytta av i ditt arbete. 

De nationella metod- och kompetensstöden "Webbstöd för kommuner", "Webbstöd för vården" och "Webbstöd för lärosäten" ger konkret stöd i vardagen och är särskilt anpassade för medarbetare i kommuner, hälso- och sjukvård och tandvård samt lärare på universitet och högskolor.
Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplats
Webbstöd för vården på NCK:s webbplats
Webbstöd för lärosäten på NCK.s webbplats

På webben finns även NCK:s kunskapsbank som samlar kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Via NCK:s webbplats kan du också läsa mer om och ansöka till universitetskurser samt hitta mer information om Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.
NCK:s kunskapsbank
NCK:s universitetskurser om våld
Om Kvinnofridslinjen på NCK:s webbplats


Från andra myndigheter

Webbutbildning om könsstympning 

Webbutbildningen ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande. Framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet. 
Socialstyrelsens webbsida "Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor"

Webbutbildning: Våld mot äldre 

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Framtagen av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsens webbutbildning "Om våld mot äldre"

Webbutbildning: Sex mot ersättning 

Webbutbildning med två inriktningar: en för personer som arbetar med barn och unga och en för dem som arbetar med vuxna. Båda innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar. Framtaget av Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsens webbsida "Sex mot ersättning och sexuellt exploatering"

Webbaserat stöd: Vad är sexuella trakasserier?

På Jämställdhetsmyndighetens webbplats får du kunskap om vad sexuella trakasserier är, vart du kan vända dig om du har blivit utsatt, vilka lagar och regler som kan bli aktuella och vad du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare har för ansvar och skyldigheter. Här finns även handböcker, checklistor och tips. Framtaget av Jämställdhetsmyndigheten.
Jämställdhetsmyndighetens webbsida "Sexuella trakasserier"

Metodstöd: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våldsutsatthet. Teoretisk fördjupning samt förslag på metoder och arbetssätt. Framtaget av Länsstyrelsen Skåne.
Länsstyrelsen Skånes webbsida med publikationen "Intersektionella perspektiv"

Webbplatsen kunskapsguiden.se

En webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här finns publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor med mera. Framtagen av Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens webbplats kunskapsguiden

Senast uppdaterad: 2022-12-15