Frågor och svar om webbkursen

Vem kan gå kursen?
Hur lång är webbkursen?
Vad innehåller webbkursen?
Varför behöver jag skapa ett konto?
Vad gör jag om jag inte kan logga in?
Hur kan jag använda webbkursen i grupp?
Hur kan jag få ett intyg på att jag har gått kursen (individuellt eller i grupp)?
Går det att få filmerna i webbkursen textade på svenska och på engelska?

Vem kan gå kursen?
Vem som helst kan gå kursen som är kostnadsfri och enkel att använda via webben. Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom myndigheter, hälso- och sjukvård och tandvård samt rättsväsende och skola som i sitt arbete möter våldsutsatta. Även studenter är välkomna att gå kursen. Den passar också för ideellt engagerade och privatpersoner som vill lära sig om utsatthet för våld.  

Hur lång är webbkursen?
Kursen tar ungefär två till tre timmar att genomföra beroende på hur du använder den, till exempel hur många filmer du väljer att titta på. Du kan pausa kursen om du behöver och kan lätt komma tillbaka till det avsnitt där du slutade.

Vad innehåller webbkursen?
Kursen innehåller grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Exempel på innehåll är:

  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära,
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker,
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld,
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld.

I kursen följer du den fiktiva karaktären Anna som, i det första kursavsnittet om att definiera våld, går till socialtjänsten. Annas berättelse handlar om hur hon tar sig ur en våldsam relation – om våldets uttryck, om normaliserings- och uppbrottsprocess samt om samhällets ansvar. 

Kursen bygger främst på skrivet material. I kursen finns även ett stort antal filmade intervjuer med experter och yrkesverksamma från olika delar i landet och olika yrkeskategorier inom till exempel Polisen, socialtjänsten, Kriminalvården, hälso- och sjukvård samt ideella organisationer. Grafik och illustrationer stöttar innehållet i kursen.
Mer om webbkurs om våld

Varför behöver jag skapa ett konto för att gå webbkursen?
Du behöver skapa ett konto eftersom du då får visst material i kursen som är särskilt anpassat för dig. När du skapar kontot väljer du yrkeskategori som passar in på dig. Genom att välja yrkeskategori när du registrerar dig på kursen får du en del information i form av faktarutor som är mer relevanta för din yrkeskategori än för andra. Det huvudsakliga innehållet (till exempel filmerna i kursen) påverkas inte av valen, utan är detsamma för alla. 

När du har ett konto kan du även spara material från kursen. Med ett konto har du vidare möjlighet att pausa kursen om du behöver och sedan fortsätta på samma ställe vid ett senare tillfälle. Kontot gör det också möjligt att få ett intyg som är ett bevis på att du har gått kursen. Intyget kan du skriva ut.

Vi behöver också informationen för vår egen uppföljning och redovisning.

Vad gör jag om jag har ett konto men inte kan logga in?

Om du har ett konto men du kommer inte in/har glömt ditt lösenord så finns det en funktion att begära nytt lösenord. Då kommer du att få ett nytt lösenord skickat till den mejladress du har angivet. Om det inte dyker upp något mejl med nytt lösenord, kolla först så det inte hamnat i din skräppost. Kontrollera också stavningen på den mejladress som du uppgivit.

Om du fortfarande inte har fått något nytt lösenord så skicka ett mejl till info@nck.uu.se och beskriv ditt ärende.

Var noga när du anger det nya lösenordet så att det blir rätt, om du kopierar och klistrar in lösenordet kan det råka följa med mellanrum. Om lösenordet inte fungerar, prova att skriva in det istället för att kopiera och klistra in.

Hur kan jag använda webbkursen i grupp?
Många användare väljer att gå Webbkurs om våld i grupp, till exempel går kolleger tillsammans under ledning av en kursledare. Kursen har ett så kallat gruppspår som är anpassat för att underlätta för dig som ska hålla i utbildningen för flera.

Det kan finnas fördelar med att gå i grupp. Att enbart höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder inte automatiskt till förändring inom detta område. Det krävs också arbete med normer, attityder och värderingar.

En webbaserad introduktionskurs om våld kan ge grundläggande kunskap om våld, men för en mer djupgående och processinriktad kunskap krävs reflektioner och samtal i grupp om våldets komplexitet och om vilken praktik som lämpar sig bäst i den egna verksamheten.

Efter att du har loggat in hittar du gruppspåret under kursens meny som ligger längst upp till höger under en svart prick med tre vita streck. Där kan du klicka på "Byt till gruppspår".

Innehållet i gruppspåret är detsamma som i det individuella spåret, men presenterat på ett sätt som ska underlätta för dig att visa innehållet för en grupp. Mer information och konkreta förslag på hur kursen kan användas i grupp finns i utbildningsmanualen ”, som du hittar på gruppspårets startsida.

Läs mer om gruppspåret  
På webbsidan om gruppspåret hittar du också en nedladdningsbar utbildningsmanual.

Hur kan jag få ett intyg på att jag har gått kursen (individuellt eller i grupp)?
Om du gått kursen individuellt kommer du ges möjlighet att skriva ut ett intyg när du genomgått hela kursen. Om du gått kursen i grupp kan kursledaren skriva ut ett intyg. 

För dig som är kursledare för gruppspåret, så här gör du för att skriva ut intyg för grupp:

  • Gå in på menyn till höger i webbkursen, välj ”Byt till gruppspår”
  • Nu är du inne i ”Gruppspåret”.
  • I den ”nya” menyn inne i gruppspåret väljer du ”Skapa intyg”. Då kan du välja i rullisten om det var en grupp till exempel inom ”Rättsväsendet”,  ”Socialtjänsten” eller en ”Blandad grupp”. Där skriver man in hur många personer som varit i gruppen, datum och sen trycker du på knappen.
  • Då får du en pdf-fil med datum som du sen kan skriva ut och skriva i gruppdeltagarnas namn för hand. Eller så behöver inte gruppdeltagarna själva intyget men då är ändå statistiken registrerad. 

Går det att få filmerna i webbkursen textade på svenska och på engelska?
För att få filmerna textade, klicka på den blå CC-knappen nere till höger i filmspelaren. Där kan du välja om du vill ha text eller inte. Om man klickar i den från början kommer textningen automatiskt upp i alla filmer. Det går även att få textning på engelska.

Bild på ett filmfönster ur webbkursen.

Senast uppdaterad: 2022-06-13