Några röster om webbkursen

Tilda Holmberg, ambulanssjuksköterska vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som gick webbkursen under sin specialistutbildning:

– Jag tyckte ämnet var jätteintressant. När jag gjorde kursen blev jag så inne i det och ville bara veta mer. Jag känner att jag kan ha stor nytta av de här kunskaperna i jobbet som ambulanssjuksköterska. Dels medvetenheten, att man kan tänka tanken att det faktiskt händer att kvinnor och barn utsätts för våld. Dels att man kommer ihåg att dela ut lappar med telefonnumret till stödtelefonen Kvinnofridslinjen när man känner att en kvinna inte vill prata.

Adrian Forssander, förskoleutvecklare i Norrtälje kommun, som har gått webbkursen och även fungerat som ledare för kursens gruppspår:

Adrian ForssanderJag tyckte kursen var jättebra för att den gav en bredare förståelse för våld och våldets mekanismer, att det inte bara handlar om fysiskt våld utan att det även kan vara psykiskt. Jag har spridit innehållet till förskolan och förskolecheferna i min kommun och har fått mycket positiv feedback.

– Jag hoppas att vi på det här sättet ska kunna bli bättre på att skydda barn som lever med våld. Genom en annan förståelse för hur andra inom bland annat socialtjänsten jobbar skapas en trygghet och då vågar man kanske agera på ett annat sätt.

Monica Fransson, pensionär och aktiv i Gislaveds kvinnojour. Kvinnojouren har som målsättning att samtliga jourkvinnor ska gå kursen under 2017:

– Jag tyckte att kursen var väldigt intressant och jag kände att jag lärde mig mycket. När man får samtal och kvinnorna är förtvivlade och gråter så försöker jag tänka att jag ska lyssna, iaktta och lyssna. Annars är det lätt att man känner en maktlöshet och upplever att man inte riktigt räcker till. Sedan fick jag lära mig att även männen kan behöva hjälp och att Kriminalvården kan ge behandling för dem som utövar våld. Jag har blivit mer medveten om problematiken överhuvudtaget.

​Karin Borg, präst vid universitetskyrkan i Uppsala, som har gått både webbkursen och andra kurser vid NCK:

Karin BorgWebbkursen blev som ett led i min utbildning och lite av en repetition. Jag tyckte informationen var på en lagom nivå och det peppade mig att lära mig mer inom området. Efter att jag gick kursen har jag utbildat mina kolleger här på universitetskyrkan.

– Vi jobbar ju med enskilda samtal och möter mycket människor. Då är det bra att ha den här kunskapen i bakhuvudet. Jag tycker fler inom kyrkan skulle gå, det är viktigt både i jobbet och privat.

Erik Åforsström, kurator på Vuxenskolan i Kramfors kommun, som gått webbkursen själv och dessutom deltagit i länsstyrelsernas vidareutbildning för att kunna leda kursens gruppspår framöver.

– Jag tycker att webbkursen var bra och den är verkligen välbehövlig. För egen del hade jag en hel del kunskap inom området sedan tidigare och lärde mig inte så mycket nytt. Men nu ska jag leda gruppspåret för lärarlaget på SFI och därefter för alla de andra på Vuxenskolan. För mina kolleger tror jag att kursen kan vara en ögonöppnare gentemot eleverna så att de förhoppningsvis kan se lite signaler när det gäller kvinnor som utsätts för våld.

Till samlingssidan för all information om webbkursen