Här hittar du nyheter om webbkursen

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här samlar vi nyheter och pressmeddelanden om webbkursen. 

Är du journalist och ska skriva artiklar eller göra inslag om webbkursen eller om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

Kontakta pressekreterare Ylva Porsklev, 018-611 93 14, 076-106 51 97 eller kommunikationsstrateg med ledningsansvar Elisabet Sandberg, 018-611 93 10.

Pressrummet på NCK:s webbplats.

Många nöjda användare av webbkurs om våld

Över 96 procent tycker att Webbkurs om våld är bra eller mycket bra. Det visar den användarundersökning som genomfördes under 2022. Andelen som ger kursen högsta betyg har dessutom ökat sedan förra undersökningen. 

Nyheten om användarundersökningen

Senaste nytt om webbkursen

2021-09-09

100 000 har utbildats om våld i nära relationer

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Allt fler arbetsgivare har gjort utbildningen obligatorisk för sina medarbetare.

Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den vänder sig till medarbetare inom myndigheter, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete. Många studenter går också kursen efter att kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad högskole- och universitetsprogram.

– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge utsatta ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.
Hela nyheten om att 100 000 har utbildats med Webbkurs om våld.

Senast uppdaterad: 2023-01-20