Här hittar du nyheter om webbkursen

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Här samlar vi nyheter och pressmeddelanden om webbkursen. 

Är du journalist och ska skriva artiklar eller göra inslag om webbkursen eller om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

Kontakta pressekreterare Ylva Porsklev, 018-611 93 14, 076-106 51 97 eller kommunikationsstrateg med ledningsansvar Elisabet Sandberg, 018-611 93 10.

Pressrummet på NCK:s webbplats.

Många nöjda användare av webbkurs om våld

Över 96 procent tycker att Webbkurs om våld är bra eller mycket bra. Det visar den användarundersökning som genomfördes under 2022. Andelen som ger kursen högsta betyg har dessutom ökat sedan förra undersökningen. 

Nyheten om användarundersökningen

Senaste nytt om webbkursen

2022-06-15 

Fortsatt högt tryck på webbkurs om våld

Under pandemin syntes en enorm ökning av antalet användare av webbkursen om våld och det höga trycket håller i sig även detta år. Hittills i år har 12 000 gått kursen.
– Det är fantastisk att se att det är så många nya användare från hela Sverige och från många olika arbetsplatser, säger Annika Engström, projektledare på NCK. 

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin men också för att våld i nära relationer uppmärksammades i hög grad. Det höga trycket har fortsatt under 2021 och ser ut att fortsätta även under det här året. Totalt sedan starten har kursen 115 000 användare.

Läs hela nyheten om Fortsatt högt tryck på webbkurs om våld

Senast uppdaterad: 2023-03-07