Mer om Webbkurs om våld

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är viktig för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Webbkurs om våld ger grundläggande kunskaper för alla som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. 

Webbkurs om våld har utvecklats av NCK i samverkan med länsstyrelserna och Socialstyrelsen som en del av ett regeringsuppdrag. Syftet var att ta fram en webbaserad basutbildning till stöd för kommunernas kompetensutveckling inom området våld i nära relationer. Men redan från början utformades kursen för att kunna användas även av andra som behöver grundläggande kunskaper om våld.

Att frågor om våld nu oftare ställs inom myndigheter, kommunal verksamhet och hälso- och sjukvården har också lett till en ökad efterfrågan på kunskap. Våren 2023 hade webbkursen nått 140 000 användare. 

Webbkurs om våld är ett stöd i arbetet med kompetensförsörjning, den är lättillgänglig och kostnadsfri för alla. Hela kursen finns också i en engelsk version. 

sjuksköterska i en korridor tillsammans med en patient som anas till höger.
Foto: Mikael Wallerstedt

Exempel på innehåll är:

  • mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt kännedom om vad särskild sårbarhet kan innebära
  • våldets omfattning och bakomliggande orsaker
  • våldets uttrycksformer, mekanismer och konsekvenser för den som utsätts och för barn som lever med våld
  • samhällets ansvar med fokus på att ställa frågan om våld.

Kursen kan genomföras individuellt eller i grupp. En utbildningsmanual för kursledare har tagits fram för att underlätta för dem som vill gå kursen i grupp. Manualen innehåller bland annat förslag på hur kursen kan användas som stöd vid fördjupande diskussioner i arbetsgrupper.

Kursdeltagaren följer den fiktiva karaktären Anna

I webbkursen följer deltagaren den fiktiva karaktären Anna som i det första kursavsnittet går till socialtjänsten. Annas berättelse handlar om hur hon tar sig ur en illustration på Anna.våldsam relation – om våldets uttryck, om normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen samt om samhällets ansvar.  

Kursen bygger främst på skrivet material men innehåller också ett stort antal filmade intervjuer med experter och yrkesverksamma. De arbetar i olika delar i landet och kommer från olika yrkeskategorier inom till exempel Polisen, socialtjänsten, Kriminalvården, hälso- och sjukvården samt ideella organisationer. 

Länsstyrelserna har uppdraget att sprida kursen i landet.

Webbkursen är en del av ett större illustration som visar NCKs verksamheter med utbildning, webbkurs, webbstöd. utbildningskoncept som utvecklats av NCK. Det finns också möjlighet att fördjupa kunskapen för en mer långsiktig och kontinuerlig utbildningssatsning genom NCK:s universitetsutbildningar.
NCK:s utbildningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

NCK erbjuder även två anpassade och webbaserade kompetensstöd för yrkesverksamma: 
Webbstöd för kommuner 
Webbstöd för vården  

Fler digitala resurser för arbetet mot våld

Senast uppdaterad: 2023-10-17