Om webbkursens gruppspår

Många väljer att gå Webbkurs om våld i grupp, till exempel går kolleger tillsammans under ledning av en kursledare. Kursen har ett gruppspår som är anpassat för att underlätta för dig som ska hålla i utbildningen för flera. 

omslaget till manualen som är lilaDet finns fördelar med att gå i grupp. Att enbart höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer leder inte automatiskt till förändring inom detta område. Det krävs också arbete med normer, attityder och värderingar.

En webbaserad introduktionskurs om våld kan ge grundläggande kunskap om våld, men för en mer djupgående och processinriktad kunskap krävs reflektioner och samtal i grupp om våldets komplexitet och om vilken praktik som lämpar sig bäst i den egna verksamheten.

Byt till gruppspår när du loggat in på webbkursen

Efter att du har loggat in hittar du gruppspåret under kursens meny som ligger längst upp till höger på sidan. Klicka på den svarta punkten med tre vita streck och välj "Byt till gruppspår". Då kommer du in på kursens gruppspår där innehållet är precis det samma som i det individuella spåret men det är presenterat på ett sätt som passar bättre att visa i grupp och på en större skärm. All text är till exempel dold men kan lätt klickas upp.

Det finns även en ”ny” meny för gruppspåret där du hittar alla texter, testet och annat material att skriva ut under ”Mer material och länkar”. Där kan du även skapa intyg för dina deltagare i grupp. På webbsidan Frågor och svar hittar du instruktioner för hur du skapar intyg till gruppdeltagarna.  

Mer information och konkreta förslag på hur kursen kan användas i grupp finns i utbildningsmanualen "Utbildningsmanual. Webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" som du hittar på gruppspårets startsida. Du kan även ladda hem manualen som pdf.
Webbkursens utbildningsmanual (tillgänglighetsanpassad pdf, 2019). 
Ladda ner ett smakprov ur manualen.

Utbildningsmanualen är indelad efter webbkursens avsnitt, varje avsnitt motsvarar ett lektionspass. Manualen tar även upp vad det innebär att utbilda om våld och att ämnet kan väcka tankar och känslor. I manualen finns diskussionsfrågor och övningar som är kopplade till webbkursens avsnitt.

En person som står framför en stor projektorduk och går igenom webbkurs om våld och om uppbrottsprocessen.

Tips till dig som är gruppledare!

I utbildningsmanualen finns ingående instruktioner och vägledning för hur du leder utbildningstillfällen med hjälp av webbkursen om våld. Nedan hittar du några övergripande råd som är viktiga att tänka på.

  • Var tydlig med syftet med utbildningsinsatsen (om något särskilt föranlett den eller om ni exempelvis behöver utveckla er gemensamma kunskapsgrund).
  • Var medveten om att deltagare ofta har olika mycket förkunskap.
  • Tänk på att våld är ett område som kan väcka känslor, motstånd och som det finns en samhällsdebatt kring.
  • Ha en beredskap för att bemöta berättelser om egna erfarenheter (du kan alltid hänvisa vidare till exempelvis Kvinnofridslinjen 020-50 50 50).
  • Koppla gärna utbildningen till er verksamhet och det dagliga arbetet.
  • Planera in en uppföljning av utbildningsinsatsen (där ni kan diskutera hur den har hjälpt er, vad ni behöver jobba vidare med, vilken ytterligare kunskap ni önskar).

Informationsmaterial om webbkursen

informationsmaterial om webbkursen i form av flera flygblad, flyers, lagda på varandra.

Vill du berätta om webbkursen för kolleger, vänner eller andra som du känner? Beställ informationsmaterial att sprida!

NCK tillhandahåller kostnadsfritt pennor, flyers, bokmärken och block. Mejla din beställning till info@nck.uu.se.

Senast uppdaterad: 2021-04-14