Webbutbildningar om våld

Kollage webbutbildningar

För dig som vill lära dig mer om våld finns det flera olika webbaserade basutbildningar. Webbutbildningarna ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Kurserna är kostnadsfria, vänder sig till dig som yrkesverksam och går att genomföra enskilt eller i grupp.

Webbkurs om våld

Tidsåtgång: Ca 3 timmar.

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå kursen. 

Webbkursen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid tillsammans med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. I kursen finns ett särskilt gruppspår som hjälper dig som ska utbilda till exempel ett arbetslag. Innehållet i kursen går att anpassa efter din yrkesroll och dina förkunskaper.

Till utbildningen finns en utbildningsmanual som stöd.

Gå till Webbkurs om våld

Webbkurs om våld

Basprogram om våld mot barn

Basprogram om våld mot barn

Tidsåtgång: Ca 4 timmar.

Barnafrids digitala basprogram ger kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa våldsutsatta barn. Utbildningen ger kunskap om våld som barn kan utsättas för. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

Basprogrammet är framtaget av Barnafrid, nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn vid Linköpings universitet.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Gruppspåret innehåller handledning samt underlag för fördjupande diskussioner och praktiska övningar.

Gå till Basprogram om våld mot barn

Webbkurs om heder

Tidsåtgång: Ca 2-4 timmar.

Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan och förskolan. Den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende. Som förkunskap rekommenderas att du går webbkurs om våld.

Webbkursen har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm, i samverkan med Länsstyrelsen Östergötland och Origo (Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län) och Södertälje kommun.

Webbkursen är framtagen för att användas i grupp. En handledning finns tillgänglig för den som ska leda träffar med stöd av kursen.

Gå till Webbkurs om heder

Webbkurs om heder

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Kurs om prostitution och människohandel

Tidsåtgång: Ca 2-3 timmar.

Utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. 

Utbildningen har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp.

Gå till webbkurs om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Tidsåtgång: Ca 1-2 timmar.

Kursen sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmåga och relationer på arbetsplatsen. I kursen får du lära dig hur du kan medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Gruppspåret är anpassat för två olika grupper, för dig som chef och för dig som kollega. Till gruppspåret finns en handledning. 

Utbildningen har tagits fram av Jämställdhetsmyndigheten.

Gå till webbkursen Våld i nära relation – agera som som chef eller kollega

Fler digitala resurser i arbetet mot våld

Utöver webbutbildningarna finns det flera andra digitala resurser, både från NCK och från andra myndigheter, som du kan ta hjälp av i ditt arbete mot våld.

Se fler digitala resurser

Senast uppdaterad: 2023-06-20