Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Examensmålet ett led i arbetet mot våld

Sedan mitten av 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Förändringen av examensbeskrivningarna i högskoleförordningen är ett led i Sveriges arbete mot våld i enlighet med Istanbulkonventionen. Om examensmålet

Betydligt vanligare med undervisning om våld

I utbildningar på högskolenivå är det nu betydligare vanligare med undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, jämfört med 2015. Det visar en ny kartläggning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, av hur kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i femton utbildningar. Allra störst är ökningen bland jurist- och tandläkarutbildningar, följt av socionom-, läkar-, och sjuksköterskeutbildning. Många lärosäten införde utbildningsmomentet i samband med ändringen av examensordningen 2018. 

Hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer beaktas i högre utbildning. Rapportering av ett regeringsuppdrag (UKÄ 2022) pdf

Stort behov av utbildning för att införa examensmålet

Ninnni Carlsson som har långt ljust hår, bär glasögon och är klädd i en svart blus.

Engagemanget för att införa det nya examensmålet är stort på många lärosäten. Men samtidigt behövs ett omfattande kunskapsstöd, visar en studie från Göteborgs universitet. Studien är gjord av forskaren Ninni Carlsson vid Institutionen för socialt arbete på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Intervju med Ninni Carlsson vid Göteborgs universitet om resultaten i studien

"Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer" (Göteborgs universitet, 2020) på Jämställdhetsmyndighetens webbplats

Målet implementerat för tandhygienister

LÄRANDE EXEMPEL Det treåriga tandhygienistprogrammet vid Karlstad universitet har funnits sedan 2020 och från och med hösten 2022 är samtliga tre årskullar igång. Det innebär att undervisningen i examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för första gången nu implementeras fullt ut i alla årskurser. Ann-Catrin André Kramer är programledare vid tandhygienistprogrammet. 

Lärande exempel om tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet

Anna-Catrin André Kramer som har axellångt ljust hår och är klädd i ljuslila vårdkläder. Hon står i en ljus korridor.

Webbsänt lanseringsseminarium om webbstödet

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är numera en obligatorisk del i en rad utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. I 2023 hölls ett webbsänt lanseringsseminarium om Webbstöd för lärosäten. 

Seminariet riktade sig till universitets- och högskolelärare samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet.
Mer om lanseringsseminariet 

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2023-01-31