Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det ofta kan handla om flera förövare, att det grövsta våldet i regel är planerat, och att både kvinnor och män kan utsättas. 

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om våld och hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen och kan vara både kvinnor och män. 

”Lagstiftningen är grunden för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”

MYNDIGHETSINTERVJU Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta nationellt med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet driver bland annat en stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa samt ett webbaserat stöd.

Serine Gunnarsson och Christina Malmqvist. Serine har mörkt uppsatt hår och är klädd i en svartvitmönstrad blus. Christina har en hög tofs med glasögonen i håret, lurar kring nacken och är klädd i en randig kofta.

Webbplatsen hedersförtryck.se

På webbplatsen hedersförtryck.se belyses olika aspekter på hedersrelaterat våld och förtryck.  

Webbplatsen drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är till för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Du som lärare kan ha nytta av materialet både i din undervisning och för din egen fortbildning. 

Om hedersrelaterat våld och förtryck på hedersfortryck.se

Senast uppdaterad: 2023-10-02