Prostitution och människohandel

I Sverige betraktas prostitution liksom människohandel för sexuella ändamål som en del av mäns våld mot kvinnor. 

Flera maktordningar kopplade till kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk situation har betydelse för varför människor utnyttjas i prostitution och människohandel. Det som främst upprätthåller både prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan. 

Bristande kunskap hos olika samhällsinstanser kan leda till att kvinnor i prostitution som utsätts för våld inte får ett adekvat bemötande av de aktörer som ska erbjuda stöd och hjälp. En våldsutsatt kvinna i prostitution riskerar att skuldbeläggas för våldet hon utsätts för.

Prostitution och människohandel för sexuella ändamål – en forskningsöversikt

FORSKNINGSÖVERSIKT Prostitution och människohandel för sexuella ändamål är allvarliga samhällsproblem och människorättskränkningar, som kräver både juridiska och politiska lösningar. Den här översikten presenterar ett antal forskningsperspektiv på prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Läs hela forskningsöversikten (pdf)

En prioriterad fråga

Att förebygga och bekämpa människohandel, inklusive efterfrågan på köp av sexuella tjänster, är en prioriterad fråga för regeringen. I Sveriges är dessa frågor en viktig del av jämställdhetspolitiken och målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Arbetet styrs av internationella konventioner och åtaganden. 

Jämställdhetsmyndighetens webbsida om prostitution och människohandel

Senast uppdaterad: 2023-12-11