Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att den som utsätts har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad. 

Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer mellan närstående oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Kvinnor, män och icke-binära kan utsättas för våld. De kan även vara förövare. 
 
Våld i nära relationer innefattar också våld i familje- och släktrelationer, samt våld som barn upplever i sin familj. 

I vardagligt tal syftar våld i nära relationer ofta på våld i partnerrelationer. 

Senast uppdaterad: 2022-11-04