Lansering av Webbstöd för lärosäten

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är numera en obligatorisk del i en rad utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. Fredag 27 januari 2023 hålls ett webbsänt lanseringsseminarium om Webbstöd för lärosäten. 

I november 2022 lanserades "Webbstöd för lärosäten", ett webbaserat kunskapsstöd som riktar sig till lärare och verksamma vid universitet och högskola. Syftet med webbstödet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet och ge lärare den kunskap som behövs för att undervisa i ämnet.

Det webbsända lanseringsseminariet riktar sig till universitets- och högskolelärare samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet. Seminariet ges inom ramen för NCK:s projekt att skapa ett kunskapsstöd för universitet och högskolor som görs i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. Under seminariet presentas aktuell forskning och nya rapporter kring examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Ur innehållet

  • Visning av Webbstöd för lärosäten. 

  • Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppföljande studie 2022.

  • Uppföljande kartläggning av hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i utbildningar.

  • Examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer – Studenters kunskap, erfarenhet och förmåga.

  • Lärande exempel – hur kan examensmålet implementeras?

Programmet till lanseringsseminariet om webbstöd för lärosäten (pdf)

Tid och plats

Plats: seminariet sänds via det digitala verktyget Zoom.
Datum: fredag 27 januari 2023
Tid: 9.00 – 12.00

Anmälan

Anmäl dig till lanseringsseminarium om Webbstöd för lärosäten

Sista anmälningsdag är fredag 20 januari 2023. 

Seminariet är kostnadsfritt.

Vid frågor kontakta oss på utbildning@nck.uu.se eller 018-611 98 66.

Varmt välkommen!

Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2022-11-29