Lansering av Webbstöd för lärosäten

Kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är numera en obligatorisk del i en rad utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta. I januari 2023 uppmärksammade NCK det nya webbstödet för lärosäten genom ett webbsänt lanseringsseminarium. 

I november 2022 lanserades "Webbstöd för lärosäten", ett webbaserat kunskapsstöd som riktar sig till lärare och verksamma vid universitet och högskola. Syftet med webbstödet är att underlätta arbetet med att implementera examensmålet och ge lärare den kunskap som behövs för att undervisa i ämnet.

Det webbsända lanseringsseminariet riktade sig till universitets- och högskolelärare samt annan personal som arbetar med införandet av det nya examensmålet. Seminariet gavs inom ramen för NCK:s projekt att skapa ett kunskapsstöd för universitet och högskolor och gjordes i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten. Under seminariet presenterades aktuell forskning och rapporter kring examensmålet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Forskning om arbetet med examensmålet presenterades

Dagen inleddes av Ivana Bragman, universitetsadjunkt, som var moderator för lanseringsseminariet. Ulla Albért, studierektor på NCK, och Kerstin Kristensen, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, presenterade uppdraget i sin helhet och det arbete som hittills genomförts.

Maria Nyman och Anna Lundberg, utredare på Universitetskanslersämbetet, presenterade UKÄ:s uppföljande kartläggning av hur ämnesområdet inkluderats i 15 utbildningar. Kartläggningen grundade sig i en enkätundersökning samt workshoppar med utvalda utbildningar.

Nina Åkerlund, PhD i socialt arbete, lektor på avdelningen för socialt arbete vid Jönköping University och Veronica Ekström, docent i socialt arbete, Institutionen för socialvetenskap vid Marie Cederschiöld högskola, visade preliminära resultat från deras studie om studenters perspektiv på lärande och undervisning om våld i nära relationer.

Vill du veta mer om webbstödet?

Kontakta utbildning@nck.uu.se eller 018-611 98 66.

Länk till webbstödet: Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-01-31