Få inspiration för din undervisning om våld

Ett lärande exempel är tänkt att fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt.

Kontakta oss gärna om ert lärosäte eller verksamhet kan bidra med ett lärande exempel om undervisning om våld i nära relationer.
Mejla till info@nck.uu.se

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2022-11-04