"Nu har jag mera tyngd när jag säger att våldet är viktigt"

2022-06-13

På fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet har kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ingått i utbildningen sedan 2011. Nu planeras ännu fler timmar för studenterna. 

Anna Bjarnegård Sellius som har uppsatt ljust hår, bär en ljusblå tunika och står mot en orangebrun vägg.
Anna Bjarnegård Sellius är fysioterapeut och utbildningskoordinator på fysioterapeutprogrammet vid Göteborgs universitet. Foto: Sofia Sabel

Allt började med att Anna Bjarnegård Sellius, själv fysioterapeut, specialist inom smärta och smärtrehabilitering och utbildningskoordinator på fysioterapeutprogrammet, var på en halvdagskurs om våld i nära relationer. 

– Då kände jag, det här måste våra studenter lära sig, säger Anna Bjarnegård Sellius. 

Fysioterapeuter vet mycket om det som kan sätta sig i kroppen och vad långvariga besvär kan innebära för människor. För att möta våldsutsatta menar Anna Bjarnegård Sellius att det är viktigt att kunna sin fysiologi och förstå vidden av symtom. 

– Man kan få nästan vilket symtom som helst av långvarig stress och när kroppen upplever ett hot, säger hon. Anna Bjarnegård Sellius. 

Studenter lär sig agera vid misstanke om våld

Kursen som Anna Bjarnegård Sellius gick för närmare tio år sedan ordnades av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. När studenterna på fysioterapeututbildningen under termin två läser ”Kropp, rörelse och hälsa” är det föreläsare därifrån som håller i en halvdags basutbildning. Den innehåller bland annat prevalens, hur våldet kan yttra sig, och hur man ska agera vid misstanke om våld och följs av ett seminarium om våldets orsaker och konsekvenser. Anna Bjarnegård Sellius som har ljust uppsatt hår och är klädd i en ljusblå tunika.

Under utbildningen arbetar studenterna med ett flertal patientfall, där våldsutsatthet finns med. Vissa terminer ingår även en träff med en patient som själv varit våldsutsatt, och som berättar vad fysioterapin inneburit för hen. 

– Det är alltid bra för studenterna att träffa patienter. Varje termin vi kan ordna sådana träffar är vi glada, men det bygger på att vi har modiga patienter, säger Anna Bjarnegård Sellius. 

Fördjupning om våld på femte terminen

Inför praktiken under den treåriga utbildningens femte termin hålls kursen ”Fysioterapi i öppenvård”. Under momentet ”Psykisk ohälsa och långvarig smärta” får studenterna repetition och fördjupning om våld i nära relationer. De får exempelvis lära sig mer om särskild utsatthet, hedersrelaterat våld och förtryck, bemötande och hur man kommunicerar kring långvariga besvär. 

– Tanken är att det ska bli tydligare vad som är deras roll, när de ska anmäla och hur de gör det. 

Studenterna Anna Bjarnegård Sellius möter är intresserade av mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och framöver ska ytterligare inslag in i utbildningen. 

– Vi planerar att lägga in strimmor om våld under andra moment, som exempelvis geriatrik och om barn. Det är under utveckling, säger hon. Förra terminen hade exempelvis studenterna i termin 4 ett lärarlett seminarium där fokus var på särskild utsatthet vid funktionsnedsättning vilket relaterar till aktuell kurs.   

Viktigt att kollegiet har baskunskap om våld

I kollegiet varierar kunskapsnivån och erfarenheterna av att arbeta med våldsutsatthet men fler och fler har nu gått olika utbildningar. Det är viktigt att vi alla har en baskunskap även om vi inte är huvudansvariga för undervisningen säger Anna Bjarnegård Sellius. Trots viss osäkerhet inför frågorna har hon redan märkt hur det nya kunskapsmålet etablerat vikten av kunskap om våld. 

– Det är så mycket som ska in på tre år. Nu har jag mera tyngd när jag säger att det är viktigt att fråga om våld, säger hon. 

Vad är det roligast med att arbeta med de här frågorna? 

– Det är när ljuset tänds i studenternas ögon. När de vågar stå kvar och inte backa. När de inser hur mycket de kan göra som fysioterapeuter för personer som utsatts för våld, säger Anna Bjarnegård Sellius. 

  

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01