"Ytterst relevant kunskap för socionomer"

2022-06-13

På socionomprogrammet i Jönköping ingår kunskapsmålet om våld i strimmor genom utbildningen. Men det var inte helt enkelt att utöka utbildningens innehåll.

Nina Åkerlund som har halvlångt mörkt hår och är klädd i en svart tröja med en mönstrad grön jacka över.
Nina Åkerlund är lektor i socialt arbete på Jönköpings University. Foto: Elisabet Sandberg

– Kommer det här på tentan, händer det att studenter frågar. Men det här är större än så. Kommer de ihåg vad de lärt sig kan det innebära skillnaden mellan liv och död. Det gör att det är ytterst relevant för mig att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger Nina Åkerlund.

Nina Åkerlund är lektor i socialt arbete på Jönköping University och har skrivit avhandlingen "Barns relationer i våldets närhet". Det är hon och Michael Sjökvist,Nina Åkerlund som har halvlångt mörkt hår och är klädd i en svart tröja med en mönstrad grön jacka över. programansvarig vid avdelningen för socialt arbete, som arbetat med hur socionomprogrammet ska implementera kunskapsmålen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Grundläggande är att lära ut socialtjänstens skyldigheter, vad lagen säger om stöd och skydd och vilka samverkansparter som jobbar med de här frågorna. Till den grundläggande kunskapen hör så klart även att uppmärksamma utsatthet för våld, fråga om våld och kunna hantera svaret, säger Nina Åkerlund. 

Våld introduceras på första terminen

Undervisningen om våld ingår som strimmor i andra kurser under utbildningens sju terminer. Det enades de om efter att ha gått NCK:s kurs och diskuterat hur de bäst uppnår progression i kunskaperna.

Under första terminen introduceras våld som ett brott mot mänskliga rättigheter och som ett jämställdhetsproblemDärefter återkommer våld genom utbildningens alla terminer, bland annat under kurserna ”Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete” samt ”Samtal i socialt arbete”.

Ett nytt inslag är ett moment om "Interprofessionellt lärande" som ges som temadag och omfattar grupparbete samt examination för samtliga studenter som omfattas av examensmålet. Momentet är på studenternas sista termin för dem som utbildar sig till sjuksköterska, socionom, tandhygienist och röntgensjuksköterska.

– Tack vare den undervisningen förstår studenter på de olika programmen hur de som yrkesverksamma kan samverka. Studenterna lär sig också att förstå att alla professioner är viktigt, till exempel kan tandhygienister ha en nyckelroll i att upptäcka utsatthet för våld, säger Nina Åkerlund. 

Herdersvåld ingår i kurs om socialt förändringsarbete

Hedersrelaterat våld och förtryck ingår i kursen ”Socialt förändringsarbete med individ och nätverk”. Det är ett medvetet val att inte låta det ingå i en kurs om migration eller integration.

– Heder kan inte kopplas till en specifik kultur eller religion och det är viktigt att studenterna är Michael Sjökvist som har snagg, skäggstubb och rosa skjorta.medvetna om det. Vi vill också visa att det inom forskning finns olika sätt att se på hedersfrågor, säger Nina Åkerlund.

Att undervisa om våld har stöd från både studenter och i kollegiet. Men det har rests frågor om hur utbildningen påverkas när allt mer ska rymmas. De har i nuläget inte plockat bort några tidigare moment.

­– Med jämna mellanrum fylls det på med kunskapsmål, men jag har aldrig varit med om att tas bort något, säger Michael Sjökvist. 

Utrymme för tolkningar inom kunskapsmålet  

En annan utmaning de ser är att kunskapsmålet lämnar utrymme för tolkningar, exempelvis gällande porrens skadeverkningar och sexuella övergrepp. Det kan försvåra undervisningen för enskilda lärosäten.

– Om man själv inte är kunnig inom ett laddat ämne, då passar man gärna, säger Nina Åkerlund.

De som undervisar på socionomutbildningen har uppmanats att gå NCK:s webbkurs, vilket exempelvis utbildningschefen har gjort. Nina Åkerlund har också uppmanat alla som föreläser att hänvisa vart man kan vända sig om man är våldsutsatt.

 – Det är inte bara ett samhällsproblem. Bland våra studenter finns förmodligen både våldsutsatta och förövare. 

Hur skulle ni säga att det nya kunskapsmålet påverkat utbildningen och undervisningen?

  – Det är mycket mer systematiskt nu. Vi har tagit ett helhetsgrepp om vilken kunskap studenterna ska ha, säger Nina Åkerlund.

 – Nu ska frågorna synas också i kursplaner och lärandemål, säger Michael Sjökvist.

För att ytterligare fördjupa förståelsen om utbildning på våldsområdet genomför Nina Åkerlund en studie som undersöker studenters kunskap om våld vid fyra lärosäten och tre utbildningar som omfattas av examensmålet.

Nina Åkerlund som har halvlångt mörkt hår och är klädd i en svart tröja med en mönstrad grön jacka över.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01