Strimma om våld för sjuksköterskor

2022-06-13

På sjuksköterskeutbildningen i Uppsala får studenterna återkommande obligatorisk undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den så kallade strimman om våld har funnits med i utbildningen sedan 2007. 

Berit Thoudal som har kort hår och glasögon, hon står lutad mot en grå vägg och har armarna i kors över bröster.
Berit Thoudal är biträdande programansvarig på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Från sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet examineras det ungefär 90 sjuksköterskor per termin – och för alla studenter står våld på schemat. Utbildningen innehåller en så kallad strimma om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med undervisningstillfällen på fyra av de sex terminerna. Dessutom finns en valbar kurs på 7,5 hp under termin fem om hur våld påverkar hälsan.

– Det är bra om sjuksköterskor kan uppmärksamma tecken på mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer och vet hur man går vidare om man misstänker det, säger Berit Thoudal, som är biträdande programansvarig på sjuksköterskeprogrammet.

Sedan 2007 har programmet haft en strimma om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och NCK har på olika sätt medverkat med stöd i upplägget och föreläsningstillfällen. Det är föreläsningar om exempelvis hälso- och sjukvårdens ansvar, våld mot äldre och andra sårbara grupper. Studenterna går också den webbkurs om våld som NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna har tagit fram.

Mångårig samverkan med NCK 

Eftersom sjuksköterskeprogrammet i Uppsala redan innehöll obligatoriska moment om våld innebar det nya kunskapsmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer enbart mindre förändringar.

– Vi skriver nu om kursplanerna och då lyfter vi in detta mål lite tydligare, säger Berit Thoudal.

Berit Thoudal har inte mött några särskilda reaktioner från studenterna, eller från kollegiet i samband med de nya examinationskraven. Det kan bero på att man sedan länge har en insikt kring våldets påverkan på hälsan och att NCK:s medverkan sedan många år tillbaka ger en kvalitetssäkring.

Studenter vill öva på att ställa frågor om våld

Nyexaminerade sjuksköterskan Johanna Boström uppskattar vad hon lärt sig om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer under utbildningen – men hade gärna lärt sig ännu mer.

korridor vården

Johanna Boström blev nyligen klar med sjuksköterskeutbildningen i Visby som ges av Uppsala universitet. Att sjuksköterskebristen innebär att nyexaminerade är eftertraktade på arbetsmarknaden visade sig snabbt. Fem dagar efter examen började hon sin första tjänst på kardiologavdelningen på Visby lasarett.

Vad tyckte du om de obligatoriska moment om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som ingick i er utbildning?

– Väldigt bra! Exempelvis var det bra att uppmärksamma att funktionshindrade är en utsatt grupp, säger Johanna Boström.

Det var många av studenterna som fick en aha-upplevelse av att våldet var så utbrett, enligt Johanna Boström. Både hon och hennes kursare hade gärna haft ännu mer undervisning om frågorna och i mer samlad form.

– Föreläsningarna satte igång väldigt många tankar, men som det var nu släppte man det till nästa gång.

En sak Johanna Boström önskar hade ingått i utbildningen är att träna på att ställa frågor om våld. Särskilt i de fall då man tror att något har hänt.

– Då behöver man öva.

Hon tror också att det skulle ha varit bra att ha träffat personer som varit utsatta.

– För det är svårt att förstå hur våldet normaliseras om man inte varit med om det.

Under termin fem valde Johanna Boström att läsa 7,5-poängskursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, inriktning mot hälso- och sjukvården"Det är en kurs hon är nöjd med, seminarierna och uppgifterna skapade fördjupad förståelse. Hon uppskattade även de studiebesök studenterna gjorde på bland annat Polismyndigheten, Länsstyrelsen och familjestödsenheter, som de sedan redovisade för varandra.

– Vi lärde oss också om hur myndigheter samverkar. Det behöver man också veta, så man vet var man ska vända sig med olika frågor.

Vad tycker du att du som sjuksköterska har för nytta av kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?

– Jag vet hur viktigt det är att ställa frågor om våld och hur man ska göra det. Vikten av att få tala med patienten i enrum till exempel, då kanske man behöver säga att vi ska gå iväg och ta ett prov. Om de inte vill prata är det ändå viktigt att berätta att de kan vända sig till vården – och att alla patienter får frågor om det.

Finns det något ytterligare du skulle vilja att undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer innehöll?

– Det skulle vara bra att få en uppgift att få med sig ut på praktiken. Då skulle vi se vad det finns för riktlinjer och vad som görs. Det skulle också vara bra om det fanns med i något patientfall. Det är enklare än att bara läsa fakta och så brukar det öppna upp för diskussioner om hur man skulle gjort, säger Johanna Boström.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01