Examination i att ställa frågor om våld

2023-12-01

Elin Ekholm håller i undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på psykologprogrammet på Örebros universitet. Det som sticker ut är att hon examinerar studenterna i färdigheter, i hur man ställer frågor om våld.

När examensmålet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kom 2018 fick doktoranden Elin Ekholm i uppdrag att ta fram ett förslag på hur det skulle implementeras i psykologutbildningen på Örebros universitet. I diskussionerna om vad som skulle in i undervisningen och var, så pratades det också om en praktisk examination.

– I de här diskussionerna blev det ju också ganska tydligt, att studenterna som psykologer sen behöver kunna omsätta sina kunskaper till någonting. Det är förstås viktigt att de har tillräckliga kunskaper, men de behöver ju också i sitt möte med klienter och andra uppdragsgivare kunna använda den. Och då blev själva frågan om färdigheter och kunskaper kring våld också en del av den bredare diskussionen om vilka färdigheter vi ser att våra studenter behöver ha med sig, säger Elin Ekholm.

En heldag med svåra samtal
Kursen Svåra samtal ligger precis innan studenterna ska ut på praktik och berör ämnet mäns våld mot kvinnor och våld nära relationer samt sex och sexuella relationer. Under en heldag med Elin Ekholm får studenterna lyssna till föreläsningar om ämnena och delta i övningsmoment. I grupper om två och två byter studenterna av varandra i att vara psykolog och klient och övar på så sätt att ställa frågor om bland annat våld.

– Tanken är att de här studenterna ganska snart kommer ut på praktik och ska då sitta i enskilda samtal med klienter, varav flera naturligtvis kommer att ha erfarenheter av våld. Då menar vi att det är bra om de kan tillräckligt för att ställa frågorna på ett initierat sätt, säger Elin Ekholm.

Även studenterna tycker upplägget är bra och tar vara på övningstillfället. Frida Tiger och Sofia Isacsson studerar vid psykologprogrammet och hade gärna haft mer undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det här ämnet är större än bara en eftermiddag, säger Sofia Isacsson

Examineras via Zoom

När det väl kommer till examinationen så har den sett ut på lite olika sätt, men sedan pandemin hålls den på Zoom. Innan får studenterna läsa en instruktion om samtalet de kommer att ha. När de blir insläppta i Zoom-rummet där Elin Ekholm och skådespelaren väntar,  får de tio minuter att ställa om frågor våld utifrån den instruktion de har fått.

– Det är jätteroligt! Studenterna är ofta nervösa men det är väldigt fint att få se dem in action och få se att de flesta gör det här bra, vissa väldigt bra, säger Elin Ekholm.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01