Fem frågor om att undervisa om våld – Lovisa Töyrä

2024-03-13

Lovisa Töyrä är fysioterapeut på vårdcentralen Norrahamn i Luleå, men undervisar också fysioterapeutstudenter på Luleå tekniska universitet om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Lovisa Töryä, fysioterapeut
Lovisa Töryä, fysioterapeut

Vad tar du med dig från praktiken till undervisningen? 
– För mig är det betydelsefullt att studenterna får en förståelse för att det är verkliga patienter som de kommer att jobba med när de är färdigutbildade. Därför tar jag i undervisningen alltid upp konkreta fall från mina egna möten med patienter.

Vad är det viktigaste du kan lära dina studenter?  
– Jag vill inte att studenterna ska känna någon oro över att fråga och prata om våld i nära relation, men de måste vara förberedda oavsett vilket svar de får. På så sätt kan vi se till att studenterna känner sig trygga i att prata om våld i nära relation med patienter och kollegor. 

Varför är det som fysioterapeut viktigt att ha kännedom om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer?  
– Många åkommor som vi försöker behandla bottnar i det psykiska måendet. Om vi inte ser över hur personen har det och mår i sina relationer kan vi få svårt att komma vidare i rehabiliteringen. Rehabilitering mot spänd och smärtande muskulatur hjälper föga om personen har ett spänt rörelsemönster hela dagen. En person som är utsatt för någon typ av våld har mer eller mindre konstant en spänning i kroppen, beredd på att bli utsatt, och ett stort behov av att lära sig slappna av. 

Vad önskar du att du visste om att undervisa om våld, innan du började?  
– Att man behöver mycket diskussionstid och inte bara undervisningstid. Studenterna behöver få tips av varandra och lärare hur man kan lägga upp arbetet för att upptäcka våld i nära relation. Med diskussion får studenterna svar på frågor och minskar osäkerheten. Är man trygg med att fråga ökar sannolikheten att man frågar. 

Vad i din undervisning om våld utmärker sig för en fysioteraput?
– Hur vi ska tänka kring dokumentation av skador. Och varför det är viktigt att vi får en rimlig redogörelse för hur skadan uppstått. Att det blir sanningsenligt i förhållande till hur skadan ser ut och lokaliseras. Studenterna får fundera kring vilka typer av skador som uppstår av vilket typ av våld. Exempelvis, är det rimligt att patienten har blåmärken med olika historik om det är ett skadetillfälle. 

– Vi träffar många patienter som söker återkommande alternativt har en längre behandlingstid och på så sätt får vi som fysioterapeuter en djupare relation till patienten än en vårdgivare som bara träffar patienten en gång. Det innebär att man även hinner prata om vardagliga saker där man kan snappa upp information om hur patienten verkar ha det i sina nära relationer. Det gör också att man hinner ställa frågor om hot och våld flera gånger och på olika sätt.

Lärande exempel – Webbstöd för lärosäten

Senast uppdaterad: 2023-07-01