Programspecifikt material

Här hittar du material för ditt program. Varje program har sin undersida där det till exempel finns lärande exempel, tips på mer läsning samt länkar till alla program i landet som omfattas av examensmålet. 

Undervisning om våld under hela tandläkarutbildningen

LÄRANDE EXEMPEL Tandläkarstudenterna på Karolinska Institutet i Stockholm får undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kontinuerligtKursen "Professionell utveckling" ges under hela det femåriga programmet och syftar till att ge studenterna ett patientnära fokus. Therese Kvist är specialist och adjunkt vid Institutionen för odontologi och universitetstandvården på KI.

Lärande exempel om undervisningen om våld på tandläkarprogrammet på KI

Therese Kvist som har långt ljust hår, klädd i en svart klänning och svart jacka och står framför en projektorbild.

Samverkan redan under utbildningen

Frida Liabäck som har kortklippt ljust hår, glasögon och är klädd i en ljuslila stickad tröja.

LÄRANDE EXEMPEL På Hälsohögskolan vid Jönköping University samverkar studenter från olika yrkesprogram i utbildningen i ett så kallat interprofessionellt lärande, IPL. Det innebär att studenter från olika professionsutbildningar, vars vägar kommer att korsas i ett framtida yrkesliv, läser vissa moment tillsammans och lär av varandra. Frida Liabäck är universitetsadjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Hälsohögskolan.
Lärande exempel om samverkan i utbildningen på Jönköping University

Förslag på kurslitteratur

Behöver du förslag på kurslitteratur för att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Här har vi samlat ett urval av relevant kurslitteratur inom ämnesområdet. 

Tips på kurslitteratur 

Föreskrifter om våld i nära relationer

REGELVERK Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer reglerar kommunernas arbete för våldsutsatta och med våldsutövare. Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och den nya trädde i kraft den 1 november 2022.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (pdf, 2022)

I meddelandebladet nr 3/2022 redogör Socialstyrelsen för ändringarna.

Temanummer om utbildning

LÄSTIPS Socialmedicinsk Tidskrift nr 4, 2021, är ett temanummer om utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet är att sprida och öka kunskapen men framför allt att bidra till ett kunskapsutbyte mellan de olika lärosätena. En artikel handlade om sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 
Socialmedicinsk Tidskrift nr 4, 2021 "Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"

Artikeln "Att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet"

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2024-05-06