Lärare med gedigen kunskap om våld undervisar juriststudenter

LÄRANDE EXEMPEL Undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har länge ingått i juristprogrammet vid Umeå universitet. På institutionen finns ett starkt engagemang för frågorna och flera av lärarna är själva forskare inom brottsofferforskning, våldsforskning eller genusforskning. Görel Granström är universitetslektor.

Lärande exempel om juristprogrammet vid Umeå universitet

Görel Granström som har halvlångt mörkt hår och är klädd i en brun stickad tröja.

Personal på juridisk institution har utbildats om våld

Wanna Svedberg som har mörkt uppsatt hår och bär en mörklila kavaj. Hon står i en korridor.

LÄRANDE EXEMPEL Ledningens stöd var avgörande när samtliga medarbetare vid juristprogrammet vid Göteborgs universitet erbjöds utbildning i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsgrund på institutionen. Wanna Svedberg Andersson är lektor i straffrätt och likabehandlingsrepresentant på institutionen. 
Lärande exempel om juristprogrammets utbildning av personalen om våld

"Stora likheter mellan könsrelaterat våld och hatbrott"

Borde inte offer för könsrelaterat våld även kunna ses som offer för hatbrott? Det är en fråga som upptagit Görel Granström, universitetslektor vid juridiska institutionen på Umeå universitet, i ett EU-finansierat forskningsprojekt om hatbrott.

Intervju med Görel Granström i NCK:s kunskapsbank

Senast uppdaterad: 2022-11-04