Studenter rustas för samtal om våld

Victoria Andrén som har mörkt långt hår uppsatt i en tofs. Hon är klädd i en blank mörklila blus och står vid en whiteboard.

LÄRANDE EXEMPEL Genom färdighetsträning rustar Victoria Andrén studenterna på psykologprogrammet vid Uppsala universitet för framtida samtal om våld. Egen reflektion är ett centralt begrepp. Victoria Andrén är PTP-studierektor, doktorand och legitimerad psykolog, och undervisar som extern föreläsare om våld på flera lärosäten. På Uppsala universitet ansvarar hon för ett moment på psykologprogrammet som kallas ”Samtal om våld”. 

Lärande exempel om psykologprogrammet vid Uppsala universitet

Examination i att ställa frågor om våld

LÄRANDE EXEMPEL Elin Ekholm håller i undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på psykologprogrammet på Örebros universitet. Det som sticker ut är att hon examinerar studenterna i färdigheter, i hur man ställer frågor om våld.

Lärande exempel om att ställa frågor om våld.

PTSD kan kopplas till utsatthet för våld

HÄLSA Av de patienter som får diagnosen posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är det en stor andel som har varit utsatta för våld i nära relation. För att kunna ge adekvat vård är det viktigt att vara lyhörd och ställa frågor till patienten, i första hand rekommenderas traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.

Intervju med Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen
Intervju med Cecilia Fredlund, ST-läkare vid psykiatriska kliniken i Linköping och forskare vid Linköpings universitet

Psykologprogram

Göteborgs universitet

Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet


Karlstads universitet 

Psykologprogrammet vid Karlstads universitet


Karolinska Institutet 

Psykologprogrammet vid Karolinska Institutet


Linköpings universitet 

Psykologprogrammet vid Linköpings universitet


Linnéuniversitetet

Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet


Lunds universitet 

Psykologprogrammet vid Lunds universitet


Mittuniversitetet 

Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet


Stockholms universitet 

Psykologprogrammet vid Stockholms universitet


Umeå universitet 

Psykologprogrammet vid Umeå universitet


Uppsala universitet 

Psykologprogrammet vid Uppsala universitet


Örebro universitet 

Psykologprogrammet vid Örebro universitet

Senast uppdaterad: 2024-01-15