Uppsalastudenter har fått undervisning om våld i många år

LÄRANDE EXEMPEL På sjuksköterskeutbildningen i Uppsala får studenterna återkommande obligatorisk undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sedan 2007 har programmet haft en så kallad strimma om våld och NCK har på olika sätt medverkat med stöd i upplägget och föreläsningstillfällen. Dessutom finns en valbar kurs på 7,5 hp under termin fem om hur våld påverkar hälsan. Berit Thoudal är biträdande programansvarig på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet.

Berit Thoudal som har ljust hår i page och är klädd i en svart stickad kofta över en mönstrad ljus blus. Hon står i en korridor.

Temanummer om utbildning

LÄSTIPS Socialmedicinsk Tidskrift nr 4, 2021, är ett temanummer om utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet är att sprida och öka kunskapen men framför allt att bidra till ett kunskapsutbyte mellan de olika lärosätena. En artikel handlade om sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. 
Socialmedicinsk Tidskrift nr 4, 2021 "Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer"

Artikeln "Att undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet"

Sjuksköterskeprogram

Blekinge tekniska högskola

Sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola


Göteborgs universitet

Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet


Högskolan Dalarna 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna


Högskolan Kristianstad 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad


Högskolan i Borås 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Borås


Högskolan i Gävle 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle


Högskolan i Halmstad 

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad


Högskolan i Skövde

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Skövde


Högskolan i Väst

Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Väst


Jönköping University

Sjuksköterskeprogrammet vid Jönköping University


Karlstads universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet


Karolinska Institutet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet


Linköpings universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Linköpings universitet


Linnéuniversitetet

Sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitetet


Luleå tekniska universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet


Lunds universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet 


Malmö universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet 


Marie Cederschiöld högskola

Sjuksköterskeprogrammet vid Marie Cederschiöld högskola


Mittuniversitetet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet


Mälardalens högskola 

Sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens högskola


Röda Korsets Högskola 

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola


Sophiahemmet Högskola 

Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola


Umeå universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet


Uppsala universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet 


Örebro universitet 

Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet

Senast uppdaterad: 2022-11-08