Undervisningen om våld ingår som strimmor för socionomer

Nina Åkerlund som har kort mörkt hår och är klädd i en grönmönstrad jack och gröna manchesterbyxor. Hon står i en trappa.

LÄRANDE EXEMPEL På socionomprogrammet i Jönköping ingår kunskapsmålet om våld i strimmor genom utbildningen. Men det var inte helt enkelt att utöka utbildningens innehåll. Undervisningen om våld har stöd från både studenter och i kollegiet, samtidigt har det rests frågor om hur utbildningen påverkas när allt mer ska rymmas. Nina Åkerlund är lektor i socialt arbete på Jönköping University.

Lärande exempel om hur socionomprogrammet i Jönköping lagt upp undervisning om våld

Socialtjänstens ansvar för personer som utsätts för våld

Socialtjänsten har enligt lag ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtqi-relationer. Det kan handla om skyddat boende, rådgivning, stödsamtal eller ekonomiskt bistånd vid behov. Även barn som upplevt våld har rätt till hjälp. 

Webbstöd för kommuner om socialtjänstens ansvar

Socionomprogram

Göteborgs universitet 

Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet


Högskolan Dalarna 

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna


Högskolan i Gävle

Socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle 


Högskolan i Halmstad

Socionomprogrammet vid Högskolan i Halmstad


Högskolan i Väst

Socionomprogrammet vid Högskolan i Väst


Jönköping University

Socionomprogrammet vid Jönköping University


Karlstads universitet 

Socionomprogrammet vid Karlstads universitet


Linköpings universitet 

Socionomprogrammet vid Linköpings universitet


Linnéuniversitetet

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet


Lunds universitet 

Socionomprogrammet vid Lunds universitet 


Malmö universitet 

Socionomprogrammet vid Malmö universitet


Marie Cederschiöld högskola

Socionomprogrammet vid Marie Cederschiöld högskola


Mittuniversitetet 

Socionomprogrammet vid Mittuniversitetet


Mälardalens högskola

Socionomprogrammet vid Mälardalens högskola


Stockholms universitet 

Socionomprogrammet vid Stockholms universitet


Södertörns högskola 

Socionomprogrammet vid Södertörns högskola


Umeå universitet 

Socionomprogrammet vid Umeå universitet


Uppsala universitet 

Socionomprogrammet vid Uppsala universitet


Örebro universitet

Socionomprogrammet vid Örebro universitet

Senast uppdaterad: 2022-11-15