Målet implementerat för tandhygienister

LÄRANDE EXEMPEL Det treåriga tandhygienistprogrammet vid Karlstad universitet har funnits sedan 2020 och från och med hösten 2022 är samtliga tre årskullar igång. Det innebär att undervisningen i examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för första gången nu implementeras fullt ut i alla årskurser. Ann-Catrin André Kramer är programledare vid tandhygienistprogrammet. 

Lärande exempel om tandhygienistprogrammet vid Karlstads universitet

Anna-Catrin André Kramer som har axellångt ljust hår och är klädd i ljuslila vårdkläder. Hon står i en ljus korridor.

Mer läsning om tandvårdens roll

TIPS I NCK:s Webbstöd för vården finns mer läsning för tandvården om utsatthet för våld. Där hittar du till exempel forskning om patienter med tandvårdsrädsla och hur viktigt det är att tandvården ställer frågor om våld.

Webbstöd för vårdens sida med fokus på tandvården

Senast uppdaterad: 2022-11-04