Stödmaterial för undervisningen om våld

en stor föreläsningssal med blå långa bankrader och vita lampor i taket.

Det finns många olika typer av stödmaterial för dig som ska undervisa om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Flera myndigheter har tagit fram webbkurser som syftar till att fördjupa kunskapen om utsatthet för våld. Det finns även utbildningsfilmer som till exempel kan användas för att visa på hur olika yrkesgrupper arbetar med våld och hur ett möte med en våldsutsatt kan se ut. Till flera av filmerna finns tillhörande utbildningsmaterial.

Här hittar du även förslag på litteratur för didaktisk fördjupning, samt både internationella och nationella överenskommelser och strategier för att motverka våld. 

Förslag på webbkurser

Föreskrifter om våld i nära relationer

REGELVERK Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:39) om våld i nära relationer reglerar kommunernas arbete för våldsutsatta och med våldsutövare. Författningen riktar sig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården och den nya trädde i kraft den 1 november 2022.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, HSLF-FS 2022:39 (pdf, 2022)

I meddelandebladet nr 3/2022 redogör Socialstyrelsen för ändringarna.

”Lagstiftningen är grunden för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck”

MYNDIGHETSINTERVJU Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att arbeta nationellt med att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Centrumet driver bland annat en stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa samt ett webbaserat stöd.

Myndighetsintervju med Serine Gunnarsson och Christina Malmqvist, sakkunniga vid Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Erbjudande om högskolepedagogiskt processtöd

Under 2023 har Nationellt centrum för kvinnofrid och Jämställdhetsmyndigheten erbjudit ett högskolepedagogiskt processtöd till verksamma vid program som omfattas av examensmålet ”att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation”. Processtödet har utgått från de behov som finns på institutionen. 
Mer om processtödet

Tips på filmer att använda i undervisningen

För att upptäcka utsatthet för våld kan studenterna behöva få kunskap kring hur ett möte med en våldsutsatt kan te sig i deras framtida profession. NCK har tagit fram flera olika utbildningsfilmer som även kan användas i kurser inom universitet och högskola. Exemplet är från en daglig verksamhet.

Tips på fler filmer att använda i undervisningen.

Förslag på kurslitteratur

Behöver du förslag på kurslitteratur för att utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer? Här har vi samlat ett urval av relevant kurslitteratur inom ämnesområdet. 

Tips på kurslitteratur

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2024-01-17