Filmer som stöd i undervisningen

Filmer kan vara ett bra stöd i undervisningen, här finns exempel från myndigheter.


NCK:s utbildningsfilmer

NCK har tagit fram ett antal utbildningsfilmer som handlar om att ställa frågor om våld i olika verksamheter inom kommun, hälso- och sjukvård och tandvård. Filmerna är publicerade på NCK:s webb i Webbstöd för kommuner och Webbstöd för vården.

Två exempel

Att ställa frågor om våld vid bedömning av försörjningsstöd 

NCK:s webbsida med fler utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld i socialtjänsten

Att ställa frågor om våld inom tandvården

NCK:s webbsida med fler utbildningsfilmer om att ställa frågor om våld i hälso- och sjukvården och tandvården

Utbildningsfilm om våld i nära hbtqi-relation: "Blott du mig älskar"

NCK har även tagit fram utbildningsfilmen "Blott du mig älskar" med syfte att öka kunskapen om våld i samkönade relationer. Läs mer om utbildningspaketet med filmen "Blott du mig älskar" 


Jämställdhetsmyndighetens filmer med berättelser från metoo-uppropen

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram sju korta filmer med utgångspunkt från berättelser och behov som lyfts i metoo-upprop från utsatta grupper som socialtjänsten möter. Behoven är kopplade till sexuella trakasserier, övergrepp och våld riktade mot bland andra äldre kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i missbruk, döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med erfarenhet av prostitution och människohandel. 

Samtliga filmer med berättelser från metoo-uppropen på Jämställdhetsmyndighetens webbplats där de även finns med syntolkning och teckenspråkstolkning. På webbsidan kan du också läsa mer om filmerna och om metoo-uppropen. 


Länsstyrelsen Östergötland: Informationsfilm "Gift mot sin vilja – för yrkesverksamma"

I filmen intervjuas yrkesverksamma som beskriver innerbörden av lagen om äktenskapstvång. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd. 

Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om barnäktenskap och tvångsäktenskap


Länsstyrelsen Östergötland: Informationsfilm om könsstympning av flickor och kvinnor

Filmen ger information om den svenska lagstiftningen mot könsstympning och om vilket ansvar yrkesverksamma har. 
Länsstyrelsen Östergötlands webbplats hedersförtryck.se om könsstympning

Se informationsfilm för yrkesverksamma (28:09 min, textad, ej syntolkad) 


Film från Myndigheten för delaktighet om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning 

Mer material hos Myndigheten för delaktighet om våld mot personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2022-11-04