Att utbilda om våld

En äldre kvinna med grått, kortklippt hår som står framför en grupp studenter i en föreläsningssal.

Att utbilda om våld är på många sätt precis som att utbilda i vilket annat ämne som helst. Det behöver finnas en tydlighet mellan det förväntade studieresultatet, undervisningsformen och examinationen och det bör finnas utrymme att kombinera den teoretiska kunskapen med erfarenheter från praktisk verksamhet.

Det finns också särskilda aspekter att ta hänsyn till när man utbildar om våld. Kunskapsområdet engagerar och väcker känslor och ibland även motstånd. Hänsyn behöver tas till kunskapsområdets särskilda förutsättningar när utbildningen utformas och i själva undervisningen. Här finns information om vad som skapar goda förutsättningar för att utbilda om våld, vad som är bra att tänka på när du planerar din undervisning och tips för själva undervisningssituationen. 
Att utforma undervisningen (pdf)

Examensmålet ett led i arbetet mot våld

Sedan mitten av 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatoriskt i grundutbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Förändringen av examensbeskrivningarna i högskoleförordningen är ett led i Sveriges arbete mot våld i enlighet med Istanbulkonventionen. Om examensmålet

Undervisningsmaterial om våld i samkönade relationer

"Blott du mig älskar" är en film om våld i samkönade relationer med fokus på lesbiska relationer. Filmen ingår i ett undervisningsmaterial som ger dig som lärare möjlighet att undervisa om våld med utgångspunkt i en berättelse som belyser hur våldet kan ta olika former och hur det påverkas av heteronormativa samhällsstrukturer.
Mer om undervisningsmaterialet Blott du mig älskar
Direkt till undervisningsmaterialet Blott du mig älskar

Kunskapsområde som kan väcka diskussion och motstånd

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett kunskapsområde som ofta engagerar och väcker känslor och ibland även motstånd, både bland lärare och studenter. Motståndet kan yttra sig i allt från ointresse till aktivt ifrågasättande av vetenskapligheten i det som presenteras och personliga angrepp mot föreläsaren. Motståndet kan även uppstå bland ansvariga för programmen och bland lärarna. 

Vanliga diskussioner som kan dyka upp vid undervisningen
Mer om att undervisa om våld (pdf)

Att undervisa om maskulinitet och våld – Jesper Fundberg

I videon berättar forskaren Jesper Fundberg om viktiga perspektiv på maskulinitet och våld, och utmaningar med att undervisa om det i högre utbildning. 

Filmen är 8 minuter och 7 sekunder lång. Klicka på CC för svensk text. 
 

Personal på juridisk institution har utbildats om våld

Wanna Svedberg som har mörkt uppsatt hår och bär en mörklila kavaj. Hon står i en korridor.

LÄRANDE EXEMPEL Ledningens stöd var avgörande när samtliga medarbetare vid juristprogrammet vid Göteborgs universitet erbjöds utbildning i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet var att skapa en gemensam kunskapsgrund på institutionen. Wanna Svedberg Andersson är lektor i straffrätt och likabehandlingsrepresentant på institutionen. 
Lärande exempel om juristprogrammets utbildning av personalen om våld

Om Webbstöd för lärosäten

Webbstöd för lärosäten är ett kunskapsstöd för dig som undervisar om våld på universitet och högskolor. Syftet är att erbjuda ett samlat stöd som fördjupar och breddar kunskapen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för att underlätta arbetet med att implementera examensmålet. Webbstödet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten

Senast uppdaterad: 2023-12-19