Checklista för undervisning om våld

Vid undervisning om våld behöver man tänka på flera olika saker, men vilka förutsättningar är viktigast för att kunna bedriva undervisning om våld? Här har vi sammanfattat dessa i en kort checklista.

Checklista för undervisning om våld:

  • Är examensmålet integrerat i programplanen?

  • Är examensmålet nedbrutet i delmål i kursplanerna?

  • Finns undervisning kopplat till allaen talarpulpet i en föreläsningssal som går i vitt. delmål?

  • Finns examinationer knutna till delmålen?

  • Finns gemensam och tillräcklig grundkunskap om mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer i kollegiet/lärarlaget?

  • Finns lärarresurser för undervisningen/examination?

  • Har lärarresurserna förmåga att omsätta teoretisk kunskap till nytta för studenternas lärande i deras praktiska verksamhet?

  • Har undervisande lärare kunskap om, och strategier att, hantera det motstånd som kan komma till uttryck i klassrummet?

  • Finns det en gemensam kollegial uppfattning kring vilken nivå av lärande som studenterna ska nå?

  • Finns det en gemensam kollegial uppfattning kring hur progressionen i kunskapsområdet ska se ut?

Checklista som nedladdningsbar pdf

Senast uppdaterad: 2022-11-04